👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drakskeppet - läsförståelse

Skapad 2017-12-04 14:49 i Västra Berga skola Helsingborg
Vi läser Maj Bylocks Drakskeppet och arbetar med läsförståelsen genom att skriva egna läsloggar
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Drakskeppet

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att med hjälp av en läsrutin utveckla en lust till läsandet.

 

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Läsa skönlitteratur, skriva läslogg och frågor, svara på frågor och ha boksamtal. Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. Hur man använder ordböcker för stavning och ordförståelse.

 

Så här ska vi arbeta

Vi läser både enskilt men även i grupp och jag läser högt för er. Vi tränar på att skriva läslogg där vi sammanfattar det vi läst och arbetar med läsförståelsefrågor som ni själva skapar. Gemensamt bygger vi upp vår ordbank med hjälp av bilder och pratar om texten. Vi knyter ihop det till era egna efarenheter.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta arbetsmoment visa vad du lärt dig genom att vara aktiv på lektionerna och kunna prata om budskapet genom egna erfarenheter. 

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Matris för bedömning för en skönlitterär bok

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Läsförståelse Hur du svarar på läsförståelsefrågor.
Du svarar enkelt med korta meningar.
Du svarar enkelt med relativt korta meningar och några förklaringar till dina tankar.
Dina svar är ibland långa och ibland korta med förklaringar till dina tankar.
Dina svar är långa, med varierande meningar och förklaringar till dina tankar.
DISKUTERA
Boksamtal Hur du deltar i samtal om innehållet i boken vi läser.
I samtalen deltar du genom att lyssna. Du svarar bara om läraren frågar dig.
Du deltar genom att hålla med andra.
I samtalen deltar du genom att upprepa andras åsikter och tankar. Det händer att du gör kopplingar (livsknytningar) till ditt egna liv.
I samtalen deltar du aktivt med egna åsikter och tankar. Du gör många kopplingar (livknytningar) till ditt egna liv eller som du läst eller sett på tv.
SKRIVA
Sammanfattning. Hur du skriver sammanfattningar om det du läst i boken.
Dina sammanfattningar är relativt korta och innehåller något av det viktiga i berättelsen.
Dina sammanfattningar är relativt korta och innehåller stora delar av det viktiga i berättelsen.
Dina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar men blandar viktig information med mindre viktig.
Dina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar och innehåller alla viktiga delar i historien.
Karaktärsbeskrivningar Hur du skriver karaktärsbeskrivningar om personerna i boken.
Dina karaktärsbeskrivningar är korta och innehåller en del av den information som står i boken.
Dina karaktärsbeskrivningar är relativt korta och innehåller framför allt sådan information som står i boken.
Dina karaktärsbeskrivningar är utförliga med varierande meningar. De innehåller mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna".
Dina karaktärsbeskrivningar är utförliga med varierande meningar och innehåller både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Du motiverar dina åsikter.
Miljöbeskrivningar Hur du skriver miljöbeskrivningar om de olika miljöerna som förekommer i boken.
Dina miljöbeskrivningar är korta och innehåller en del av den information som står i boken.
Dina miljöbeskrivningar är korta och innehåller framför allt sådan information som står i boken.
Dina miljöbeskrivningar är utförliga ned varierande meningar. De innehåller mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna".
Dina miljöbeskrivningar är utförliga med varierande meningar och innehåller både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Du motiverar mina åsikter.