👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges och Nordens geografi år 4

Skapad 2017-12-04 14:57 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 4 Geografi
Vi skall arbeta med Sveriges och Nordens geografi och titta närmare på t.ex. landskap, städer, vatten och berg. Vi skall lära oss om olika naturtyper och hur naturen kan formas och förändras på olika sätt. Du kommer att lära dig att använda kartor.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Målet med undervisningen är att du ska:

- kunna använda kartboken och tolka olika symboler i den

- kunna namn och läge på Sveriges landskap, större orter, sjöar och älvar samt några stora städer och hav kring Norden

- kunna göra jämförelser mellan olika landskap

- känna till hur klimatet är i Sverige

- känna till Sveriges olika naturtyper. (skog, fjäll, odlad mark, våtmark och kust)

- känna till Sveriges viktigaste naturresurser och hur de används. (vatten, skogsbruk, jordbruk, malm)

- känna till hur Sveriges natur formas och förändras (Istiden, människans påverkan, naturkatastrofer i Sverige)

- veta var det finns störst och minst befolkning i Sverige och varför det är så

- kunna olika geografiska begrepp

Undervisning

Du kommer att få:

- delta i muntliga genomgångar

- delta i gruppdiskussioner

- se på bilder och filmer

- arbeta med kartor

- ta del av och arbeta med texter i geografiboken och på Internet 

- göra muntliga redovisningar

- träna extra på vissa områden hemma i form av läxa

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

- använda kartboken

- jämföra 2 olika landskap med hjälp av kartboken

- lära dig olika landskap, städer, hav och sjöar utantill

- använda dig av olika geografiska begrepp

- förklara hur Sveriges natur kan formas och förändras på olika sätt

- förklara hur Sveriges befolkning är fördelad i landet och varför det är så

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6