Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud-kroppen

Skapad 2017-12-04 15:17 i Gamla Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi har startat ett mini projekt om ljud som kommer från kroppen, och vad man kan åstadkomma för ljud med olika kroppsdelar.

Innehåll

Syftet med projektet är att lära barnen om kroppen och kroppens ljud. Vilka kroppsdelar kan man använda för att göra ljud? Hur låter olika kroppsljud? Vilka olika ljud kan kroppen göra själv?

Barnen kommer få möjlighet att testa olika ljud som man kan göra med hjälp av kroppen och i samband med olika instrument. Vi kommer använda oss av digital teknik för att spela in olika ljud för att sedan lyssna på och vi kommer använda oss av stetoskop för att kunna lyssna på kroppens inre ljud.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: