Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan år 1 vt Matematik

Skapad 2017-12-04 15:31 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik
Under våren kommer du att arbeta med talen 0-20. Du kommer bland annat att se talen som antal, siffror, plats på tallinje, i förhållande till andra tal och som ordningstal. Du kommer att arbeta med addition, subtraktion och likhetstecknet. Du kommer också att möta geometriska figurer, klockan, längd och volym.

Innehåll

    Mål:

 • Du kan räkna uppåt och neråt, storleksordna samt uppskatta antal inom talområdet 0-20.
 • Du kan räkna addition i talområdet 0 - 10.
 • Du kan räkna subtraktion i talområdet 0 - 10.
 • Du kan rita och berätta en räknehändelse i addition.
 • Du kan rita och berätta en räknehändelse i subtraktion.
 • Du känner till begreppen jämna och udda, fler än och färre än, före och efter.
 • Du känner igen och namnger rektangel, kvadrat, triangel och cirkel.
 • Du läser av klockan hel och halv timma.
 • Du uppskattar, jämför och mäter längd.
 • Du uppskattar, jämför och mäter volym.

 

    Bedömning

 • Sker med hjälp av skolverkets bedömningsstöd samt
 • att du är aktiv på lektioner och utför samt berättar och förklarar om ditt arbete i ovanstående områden.

 

 

    Undervisning

       Vi använder oss av genomgångar, gruppövningar, parövningar, film, laborationer/undersökningar, samtal, bild, konkret material, talrader,

       tallinjer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: