👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik åk 8

Skapad 2017-12-04 15:41 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer under några veckor att arbeta med redskapsgymnastik. Ni kommer under lektionerna att få möjlighet att prova på varierande övningar på bom, plint, matta och i ringar.
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Redskapsgymnastik är ett utmärkt sätt att genom varierade övningar träna upp smidighet, styrka och kroppskontroll.

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Centralt innehåll, som kommer att behandlas under arbetet:

 • Komplexa rörelser inomhus.
 • Styrketräning och rörlighetsträning.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter (i det här fallet bl.a förbättring av koordination, kroppskontroll och rörlighet genom redskapsgymnastik).

Arbetssätt och redovisningsform

 • Genomgångar under lektionstid av lärare med hjälp av elever. 
 • Klasskamrater som hjälper varandra. 
 • Praktisk handledning av undervisande lärare.
 • Träning av redskapsövningar i stationsform där eleverna tar eget ansvar för vilka övningar de tränar respektive lektionspass.
 • Vi jobbar med olika redskapsmoment under olika perioder (matta, plint, ringar, räck/bom).

Bedömning

Under arbetsområdet så blir du bedömd utefter hur väl du klarar av att utföra de olika övningarna som vi arbetar med.

Du visar upp för lärare under lektionen alt spelar in och lämnar in för bedömning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Redskapsgymnastik åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Du klarar utföra några av de olika övningarna utan hjälp. Du utför övningarna med delvis god rymt och balans.
Du klarar alla enklare övningar och några av de svårare vid minst tre av de olika momenten utan hjälp. Du rör dig med relativt god rytm och balans och kan upprepa övningen med liknande resultat.
Du klarar merparten av de svårare övningarna under samtliga moment utan hjälp. Du rör dig med god rytm, precision och balans och kan upprepa rörelserna med samma goda resultat.