👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English is fun, lets run and do it.

Skapad 2017-12-04 15:51 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 3 Engelska
Let's talk and write in english it's fun and should be done!

Innehåll

Information till läraren

Den här mallen har flera syften; att synliggöra för eleven hur mål, aktiviteter och bedömning hänger ihop och att hjälpa dig med en tydlig struktur för din planering. 
Den blå texten innehåller frågor som utgår från teori och beprövad erfarenhet om god undervisning. Radera den innan du tilldelar den till dina elever.

 

Mål för arbetsområdet

Vilka stora idéer, viktiga principer ska eleverna förstå inom arbetsområdet (fakta, metod, syfte, form/presentation)?
Vilka vanliga missuppfattningar finns? 

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • Förstå engelska instruktioner
 • Kunna utföra en enkel muntlig konversation på engelska
 • Kunna skriva enkla elevnära fraser på engelska.
 • Att läsa och förstå en kort engelsk text

 

Du kan lägga till kopplingar till läroplanen genom att klicka på knappen "Läroplan" under rubriken "Lägg till" längre ned på sidan. 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Vilka är de viktiga målinriktade aktiviteter/uppgifter som ska tänja och synliggöra elevernas förståelse i arbetsområdets början, mitt och avslut?
Ex. praktiska övningar, laborationer, inlämningsuppgifter, presentationer, EPA-diskussioner (Enskilt, Par, Alla)  
Hur kan du erbjuda eleverna olika nivåer både inom en och samma aktivitet/uppgift och mellan de olika aktiviteterna/uppgifterna?

 • Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter
 • Sjunga engelska sånger och ramsor
 • Att skriva ord och enkla meningar
 • Att läsa enkla meningar på engelska
 • Förstå instruktioner på engelska
 • Se på och diskutera innehållet och orden i engelska filmer
 • Enkla dramatiseringar i engelsk konversation, ex. ett samtal på engelska mellan två elever i elevnära situationer.

 

Du kan lägga till en uppgift till planeringen genom att klicka på knappen "Uppgift" under rubriken "Lägg till" längre ned på sidan. På så vis kan du fördjupa beskrivningen av aktiviteten/uppgiften och ge eleven möjlighet att lämna in sitt arbete.

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Hur ska elevernas förståelse synliggöras under arbetsområdets gång?
Vem ska bedöma? (Eleven själv, kamrater, läraren, kollegor)
När, och varför? (Början, mitten, slutet? Summativ eller formativ bedömning?)
Hur kan du synliggöra kvalitet för eleverna? (Checklista, matris, exempelarbeten)

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Bedömning kommer att ske löpande utifrån att du visar förståelse för det vi tränar och kan använda dig av det engelska språket både i tal och kortfattat i skrift.

 • Du kan besvara enkla frågor och förstå muntliga instruktioner som ges till dig.

 • Du kan utföra en enkel konversation på engelska
 • Du kan skriva enkla meningar på engelska 
 • Vi arbetar formativt

 

Källor vi kommer att använda

Vilka böcker, artiklar, filmer och/eller hemsidor kommer eleverna att erbjudas?

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 • Short films in english 
 •  Right on
 •  British council hemsida
 •