👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Några kända konstnärer

Skapad 2017-12-04 15:59 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Bild
Du får möjlighet att bli bekant med några kända konstnärer/skulptörer, t.ex. Picasso, da Vinci och Milles. Dessutom ges du möjlighet att tolka något av deras mest kända konstverk och koppla det till vårt Astrid Lindgren- tema.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 

Förmåga i fokus:

 • skapa och tolka bilder
 • arbeta undersökande och problemlösande.

 

Centralt innehåll:

Bildanalys

 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, t.ex. konstbilder.

Bildframställning

 • Teckning, målning och modellering

Redskap för bildframställning 

 • olika element som bygger upp en bild: färg, form, yta samt för- och bakgrund.

 

Konkretisering av målen:

 • Eleven bidrar till arbetsprocessen och väljer alternativ som leder framåt.
 • Eleven bidrar till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända historiska bilder och bearbeta dem.
 • Eleven kan framställa några typer av berättande bilder som kommunicerar upplevelser så att budskapet framgår.

Bedömning:

 • Eleven arbetar med olika konstnärer och deras alster.

Genomförande:

 • delta vid gemensamma genomgångar,
 • använda olika material för att framställa sina alster

Matriser

Bl
Några kända konstnärer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Bildframställning
Du skapar, med stöttning av en vuxen, utifrån en given idé.
Du har egna idéer om utformning men behöver hjälp med genomförandet.
Du har idéer och genomför arbetet på egen hand.
Du har egna idéer, genomför arbetet på egen hand och ger det en personlig prägel.
Redskap för bildframställning
Du behöver stöttning av en vuxen att välja och hantera metoder och tekniker.
Du väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning (t.ex. vattenfärg, pastellkritor, vanliga kritor).
Du väljer och hanterar metoder och tekniker på egen hand.
Du väljer och hanterar metoder och tekniker lämpliga för uppgiften. Du motiverar val av metod, teknik och redskap.
Bildanalys
Du kan, med mycket stöttning av en vuxen, göra enkla tolkningar av en konstnärs alster.
Du kan, med viss stöttning av en vuxen, göra enkla tolkningar av en konstnärs alster.
Du gör enkla tolkningar av en konstnärs alster.