👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget ht 2017

Skapad 2017-12-04 16:56 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Världskrig!
Grundskola 9 Historia

Vi lär oss om första- och andra världskriget samt mellankrigstiden! Vi återanvänder våra gamla vänner "Orsak, händelseförlopp och konsekvenser".

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

Du ska lära dig orsaker, händelseförlopp och konsekvenser till de båda världskrigen. 

Nya ord blir bland annat inflation, blixtkrig, allianser, antisemitism, förintelsen, Gulag och många fler.

Vi lär oss om olika folkmord, med fokus på den judiska förintelsen.

Vi lär oss om hur nya organisationer bildas efter kriget, ex EU och FN.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget

E
Enkelt
C
Utvecklat
A
Välutvecklat
Begrepp
Historiska ord och hur du använder dem.
Du använder några ord som specifika för den här historiska perioden. Några är krångliga, men du har koll på de flesta.
Du kan använda ord som är specifika för den här perioden utan större ansträngning.
Du använder orden med enkelhet och kan problematisera kring dem.
Konsekvenskedja
Hur du ser sambandet mellan orsaker, händelseförlopp och konsekvenser
Du kan några orsaker, några konsekvenser och några händelser.
Du kan knyta ihop orsaker, händelser och konsekvenser med flyt.
Du kan knyta ihop orsaker, händelser och konsekvenser med lätthet och lägger till flera egna tankar.
Källor
Hur du hanterar både källor från nutiden och från dåtiden.
Du kan vara kritisk mot källor och ge något argument om varför vissa källor är bättre än andra, både nutida och dåtida.
Du kan ge flera argument om varför vissa källor är bättre än andra och kan skilja med lätthet på nutida och dåtida källor
Du kan ge flera argument om varför vissa källor är bättre än andra. Du kan också problematisera kring begreppet "äkthet"
Folkmord
Vad är folkmord och varför händer det?
Du kan ge några förklaringar till varför Förintelsen och Gulag hände och ger några förslag på varför människorna lät det hända.
Du kan ge flera förklaringar till varför Förintelsen och Gulag hände samt nämna några andra folkmord i världen och kan resonera kring varför människorna lät det hända
Du kan ge flera förklaringar till Förintelsen och kan nämna flera andra folkmord samt förklaringar till dessa samt se likheter och skillnader mellan olika folkmord. Du kan också se individens roll i bildandet av hatiska kulturer.
Människors levnadsvillkor
Hur människor hade det i andra tidsperioder.
Du kan föreställa dig hur människor hade det förr i tiden på ett ganska grundläggande sätt.
Du kan beskriva tydligt hur människor hade det förr i tiden baserat i vad du vet om tiden. Du kopplar alltså in en faktagrund.
Du kan beskriva tydligt hur människor hade det förr i tiden baserat i vad du vet om tiden. Du kopplar alltså in en faktagrund och drar slutsatser utifrån faktan som kanske nödvändigtvis inte står i litteraturen.
Historiebruk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften. I ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang beskriver eleven vilket samband arrangörerna vill skapa med sin jämförelse mellan Utöya och Kristallnatten.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften. I ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang beskriver eleven vilket samband arrangörerna vill skapa med sin jämförelse. I resonemanget förklaras syftet med att jämföra kristallnatten med Utöya.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften. I ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang beskriver eleven vilket samband arrangörerna vill skapa med sin jämförelse. I resonemanget förklaras med hjälp av konkreta exempel syftet med att jämföra kristallnatten med Utöya. I resonemanget görs en relevant värdering av historieanvändningen.