👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - De abrahamitiska religionerna. Åk 7 - 2017

Skapad 2017-12-04 18:02 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Syfte - förmågor som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska: utveckla dina förmågor att analysera, reflektera och resonera. 

Centralt innehåll-vad

Du ska lära dig:

viktiga och centrala delar av den religiösa läran inom islam, judendom och kristendom

likheter och skillnader mellan islam, judendom och kristendom

att jämföra religionerna

att använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion

Bedömning

Jag kommer att  bedöma din förmåga att:
-jämföra religionerna
-använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion
-resonera och reflektera kring den religiösa läran

Matriser

Re
De abrahamitiska religionerna

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om de abrahamitiska religionerna.
Du har goda kunskaper om de abrahamitiska religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om de abrahamitiska religionerna.
...som du visar genom att i grupp ta reda på och presentera kunskaper om den heliga skriften och religiösa riter och högtider.
Deltar i förberedelse, genomför presentation och tar del av de andras presentation i ett samtal.
Tidigare nivå plus att sätta dig in i och fördjupa dina kunskaper på ett aktivt och medvetet sätt.
Tidigare nivå plus en genomarbetad reflektion av samtalet
... som du visar genom att föra resonemang om likheter och skillnader
Något exempel underbyggda med relevant fakta eller placerade i relevanta sammanhang. T. ex likheter och skillnader mellan den judiska och muslimska trosbekännelsen eller hur kristna och judar ser på Messias.
Några exempel väl underbyggda med relevant fakta eller placerade i relevanta sammanhang. Se exempel på nivå 1.
Några exempel mycket väl underbyggda med relevant fakta eller placerade i relevanta sammanhang. Se exempel på nivå 1.
... som du visar genom att beskriva/förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar och religiösa handlingar.
Något exempel underbyggda med relevant fakta eller placerade i relevanta sammanhang. T. ex. vad fastemånaden Ramadan är och innebär för en muslim.
Några exempel väl underbyggda med relevant fakta eller placerade i relevanta sammanhang.Se exempel på nivå 1.
Några exempel mycket väl underbyggda med relevant fakta eller placerade i relevanta sammanhang. Se exempel på nivå 1.
.
... som du visar genom att resonera om religionens påverkan på samhället och tvärtom.
Något exempel på samband utifrån områdets innehåll. T. ex. vad diasporan var och fick för konsekvenser för den judiska befolkningen eller vad antisemitism är och hur det kan ta sig uttryck i samhället.
Några exempel på samband utifrån områdets innehåll som underbyggs med fakta. Se exempel på nivå 1.
Några exempel på samband utifrån områdets innehåll som underbyggs med fakta och fördjupas (tex ses ur olika perspektiv). Se exempel på nivå 1.