👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter

Skapad 2017-12-04 18:35 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hur lever en växt? Finns det köttätande växter? Hur förökar sig växter? Vad innebär fotosyntesen? Hur går pollineringen till ? Detta är några frågor som du kommer att få arbeta med i vårt arbetsområde om växter.

Innehåll

 

Vi kommer att:

-arbeta med växternas utveckling, hur växter har anpassat sig till olika växtplatser

-undersöka hur växter kan sorteras och grupperas 

-undersöka en blomväxt och titta på dess olika delar  

-ta reda på hur en växt lever, samt de olika växtdelarnas uppgifter

-lära oss hur blomväxter förökar sig genom pollinering

-lära oss om fröspridning

-arbeta med och förklara begreppet fotosyntes 

-läsa och diskutera myter och sagor om växter och växter i konsten

-träna på att känna igen vanligt förekommande växter 

-träna på att göra en systematisk undersökning i biologi

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom:

*att aktivt delta i diskussioner 

*genomföra skriftliga uppgifter 

*skriftligt prov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6