👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2017-12-04 19:51 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
engelska åk 1
Grundskola 1 Engelska
Engelska är ett världsspråk som du har stor nytta av att kunna. Idag talar vi och lyssnar vi till mycket engelska, både i våra privatliv och yrkesliv. Redan som barn möter du engelska genom bla tv, film, spel, internet och resor. Under läsåret kommer du att få träna på att förstå och säga enkla ord och fraser på engelska samt lära dig några sånger som barn sjunger i engelskspråkiga länder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Du ska utveckla din förmåga att förstå enkla ord och fraser på tydligt talad engelska.

Du ska utveckla din förmåga att säga enkla ord och fraser på engelska.

Du ska utveckla din förmåga att jämföra den kulturella företeelsen barnvisor i Sverige och engelsktalande länder.

 

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • förstå enkla ord och fraser på tydligt talad engelska
 • säga enkla ord och fraser på engelska

 

Bedömningen görs genom att:

 

 • jag lyssnar på dig när du talar engelska
 • jag samtalar med dig på enkel engelska
 • jag tar del av det du ritar eller skriver på våra engelskalektioner
 • jag samtalar med dig om vad du lärt dig.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • i helklass eller grupp
 • se film
 • sjunga sånger och dansa till rörelsesånger
 • lyssna på och säga ramsor
 • Vi använder appar på våra Ipads där vi kan lyssna och klicka på olika ljud eller ord
 • samtala och lära mer engelska ord
 • leka lekar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6