Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Processer som formar och förändrar jordytan - åk 5

Skapad 2017-12-04 21:14 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 5 Geografi
Hur ser jorden ut och vem eller vad har format den? Vilka olika naturkrafter finns på jorden? Hur bildas en vulkan? Varför uppstår en jordbävning? Vad är kontinentaldrift? Hur formar människor jordens yta? Hur tror du jorden kommer att se ut i framtiden?

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 2-7 2017

 

Konkretisering av målen - Så här gör vi

Vi kommer i små grupper att bygga upp Nordens länder med hjälp av trolldeg i pizzakartonger där vi lär oss hur en topografisk karta ser ut samt sätter ut viktiga geografiska namn och begrepp samt korta faktatexter.

Vi tittar på filmer från AV Media som handlar om vulkaner, jordbävning , tsunami, etc, t ex Jorden i omvandling del 1-4, Plattektonik, Jordbävningar och vulkaner, Krafter som formar jorden, Vittring och jord. En annan serie är Jordens krafter som vi också kommer att titta på.

 

Bedömning - Så här bedöms dina kunskaper

Vi kommer att bedöma din förmåga att analysera om jorden formar och formas samt samspelet mellan människan och naturen genom att du bland annat får svara på följande frågeställningar och i svaren använda dig av de geografiska begrepp som tillhör arbetsområdet:

Vilka olika naturkrafter finns på jorden?

Vad är kontinentaldrift?

Hur bildas en vulkan?

Varför uppstår en jordbävning?

 

 

Redovisning - Så här visar du vad du kan

Du deltar aktivt i grupparbete där ni bygger de nordiska länderna av trolldeg. Du besvarar frågeställningarna skriftligt eller muntligt.

 

Övergripande geografiska begrepp

kulturlandskap, naturlandskap, vulkan, jordbävning, plattektonik, jordklot, yttre krafter, inre krafter,  jordskorpa, mantel, kärna, platta, kontinentaldrift, tsunami, glaciär, istid, inlandsis, erosion, jordglob, kontinent, magma, lava, yttre krafter, inre krafter, Richterskalan, vittring, isräfflor, morän, rullstensås, landhöjning, bergart (magmatiska, metamorfa, sedimentära) mineral, grundämne, fossil, kretslopp, naturkatastrof.

Uppgifter

 • Processer som formar jordytan - yttre krafter

 • Processer som formar och förändrar jordytan

 • Processer som formar och förändrar jordytan - inre krafter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Processer som formar och förändrar jordytan - åk 5

Rubrik 1

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Natur- och kulturlandskap
Du behöver träna mer på att förklara processer som formar och förändrar jordytan.
Du visar att du enkelt kan förklara minst en process som formar och förändrar jordytan.
Du visar att du kan förklara en del kring minst en process som formar och förändrar jordytan.
Du visar att du utförligt kan förklara flera processer som formar och förändrar jordytan.
Konsekvenser
Du behöver träna mer på att förklara vilka konsekvenser som dessa processer kan få för människan och naturen.
Du visar att du enkelt kan berätta om någon konsekvens som dessa processer kan få för människan och naturen.
Du visar att du kan berätta en del om någon konsekvens som dessa processer kan få för människan och naturen.
Du visar att du kan berätta utförligt om flera konsekvenser som dessa processer kan få för människan och naturen.
Geografiska begrepp
Du behöver träna mer för att använda geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Du kan för det mesta använda geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Du använder nästan alltid geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Du använder geografiska ord och begrepp på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: