Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Flyta Sjunka

Skapad 2017-12-04 21:45 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 2 – 6 Fysik

Matriser

Fy
Systematiska undersökningar, Dokumentation och begreppsanvänding

Systematiska undersökningar

Hur du gör när du genomför en undersökning
 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy  4-6   Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  E 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  C 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  A 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att arbeta systematiskt
för att ha kontroll över din undersökning
Du tränar på att genomföra undersökningen på ett sätt så att du får ett resultat som du kan förstå och använda.
Du genomför undersökningen på ett sätt så att du får ett resultat som du kan förstå och använda.
Du genomför undersökningen på ett sätt så att du får ett resultat som andra kan förstå och andra kan använda..

Dokumentartion

Hur du dokumenterar ditt arbete och din inlärning.
 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy  E 6   Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  C 6   Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  A 6   Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att dokumentera för att minnas och för att förstå
Du tränar på att dokumentera på ett sätt så att du kan använda din dokumentation för att berätta om det du lärt dig.
Du dokumenterar på ett sätt så att du kan använda din dokumentation för att berätta om det du lärt dig.
Du dokumenterar på ett sätt så att du kan lämna dokumetationen till en annan person och hen kan förstå din lärdom utan att du berättar.

Begreppsanvändning

Hur du använder nya och kända begrepp inom området.
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  E 6   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  C 6   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  A 6   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att använda de begrepp som hör till det område du arbetar med.
Du använder sällan nya begrepp när du samtalar, diskuterar och redogör.
Du försöker använda och träna nya begrepp när du samtalar, diskuterar och redogör.
Du använder och tränar nya begrepp när du samtalar, diskuterar och redogör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: