👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskaplig upptäckt och källkritik HT-17

Skapad 2017-12-05 08:50 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi Kemi
Naturvetenskapliga upptäckter och källkritik.: Söka naturvetenskaplig information och föra resonemang kring källornas trovärdighet och relevans. Ge exempel, beskriva, förklara, visa på samband, generalisera kring några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.

Innehåll

Arbetssätt

Texter - skriva och söka information

Eget arbete där du söker naturvetenskaplig information om olika naturvetenskapliga upptäckter och resonerar kring källornas trovärdighet och relevans.

Bedömning

Sker genom en inlämning i slutet av arbetsområdet.

Uppgift

 

Beskriv och förklara vad den naturvetenskapliga upptäckten har haft för betydelse för människans levnadsvillkor.

 

 • Du ska välja tre egna från tabellen (en från varje ämne).

 • I din förklaring ska både möjligheter och risker finnas med för varje upptäckt.

 • Till varje upptäckt ska du ha med källkritik (”1st/upptäckt”).

 

 

Kemi

Fysik

Biologi

Plast

Röntgen

Preventivmedel

Konserveringsmedel

Kärnklyvning

Blodgrupper

Dynamit

Elektricitet

Insulin

Morfin

Laser

Vaccination

   

Penicillin

   

Artificiellt urval

 

Inlämning

Sker på Unikum sista NO-lektionen innan jullovet.

Inlämningen skall innehålla:

    • Namn och klass överst i dokumentet.
    • Tydliga rubriker för varje ny upptäckt.
    • Upptäcktens betydelse för människans levnadsvillkor
    • Källkritik efter varje uppgift.

 

Obs! Alla upptäckter skall finnas med i samma dokument.

Uppgifter

 • Naturvetenskapliga upptäckter och källkritik

Matriser

Fy Bi Ke
Kunskapskrav Biologi

F
E
C
A
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **beskriva** och **ge exempel** på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Bi Ke
Kunskapskrav Fysik

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **beskriva** och **ge exempel** på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Bi Ke
Kunskapskrav Kemi

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **beskriva** och **ge exempel** på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.