👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7A Medeltid och den nya världen

Skapad 2017-12-05 08:53 i Domnarvets skola Borlänge
Arbetsområde om medeltid och renässans
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer under de kommande veckorna slutföra sjuans historieperiod med att jobba med medeltid 500evt-1500evt och den nya tiden (renässansen)1500-talet med dess nya tanker och upptäckter. Under denna period kommer vi bl.a.prata om araber och islam, feodalism, frankerriket, katolska kyrkans maktposition, digerdöden, européernas upptäcktsresor till Afrika, Indien och Amerika. Vi kommer ha två läxor under arbetsområdet som går ut på att du går in på länken som finns nedan i planeringen och läser om det vi jobbar med. För den intresserade: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden

Innehåll

Tidsschema v 49-3

v 49 Tidig medeltid 500-1100 evt (s.54-61) lektion 1-2

v 49 högmedeltid 1100-1300 evt (s. 62-67) lektion 3

v 50 Senmedeltid ca 13-1500 evt (s.68) lektion 3

Vill ni läsa mer gå gärna in på sidan och titta på övriga flikar om medeltid.  https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/medeltiden 

v 50-51 1500-talet Renässansen med dess upptäckter och reformation (s.74-82) lektion 4-6

v 2 Summering och repetition och träna inför prov

v3 Prov torsdag och fredag

Konkretiserade mål för arbetsområdet (med sidhänvisning i boken)

V49

Arabernas och Islams utbredning och utveckling från 600-talet (s 54)

Hur Arabernas utbredning påverkar Europa kulturellt, politiskt och innovativt. (s 54)

Vikingarnas påverkan på Europa  (s54)

Frankerrikets uppväxt och påverkan på det medeltida Europa (s57-58)

Hur feodalismen växer fram i Europa och vad den innebär? (s58)

Det latinska språkets betydelse på medeltiden och i nutid? (s58)

Den katolska kyrkans framväxt och roll i det medeltida Europa (s 59-60)

Den katolska klosterordnarnas framväxt och roll i det medeltida Europa (s59-60)

Vad innebar korstågen? Varför skedde de? Vad blev konsekvensen av dem? (s61)

När försvann slaveriet i Europa? Det står inte varför i boken, vad tror du? (s62)

Kunna berätta lite om de fyra stånden och den medeltida staden (s62-66)

Kunna berätta om handeln på medeltiden och viktiga konst och kultur personer från den italienska staden Florens.

Vad var digerdöden, hur och när? Vad fick det för påverkan för Europeiska judar? (s 68)

Kunna berätta om hundraårskriget och Jeanne d`Arc , när hur varför och konsekvens? (s68)

v50-51

Kunna berätta om de tre stora nyheterna som förändrar världen på 1500-talet? (s74,81,82)

Kunna berätta om vetenskapsmannen Copernicus upptäckt? (s74)

Kunna berätta om Columbus och hans upptäckt? Gör gärna en mindmap! (s76)

Varför heter kontinenten Amerika? (s76)

Vad fick Columbus upptäckt för konsekvens för de folk som levde i Sydamerika? (s76-79)

Vad fick Columbus upptäckt för konsekvens för Europa och Spanien? (s76-79)

Kunna berätta om Aztekerriket och hur européerna behandlade aztekerna? (s 78)

Kunna berätta om Inkariket och hur européerna behandlade inkafolket? (s78-79)

Kunna berätta om den europeiska kolonisationen av Nordamerika? (s80)

Kunna berätta om Portugal och Vasco da Gamas upptäckt och vilka konsekvenser detta fick för bl.a nuvarande Indien och Brasilien? (s80)

Vem var Magellan? Varför är han känd? (s81)

 

 

Uppgifter

  • Frågor till medeltid och renässans

Matriser

Hi
Kunskapskrav i Historia

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra /...../ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord.
grundläggande enkla och till viss del
goda kunskaper utvecklade och relativt väl
mycket goda kunskaper väl utvecklade och väl
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då /...../ samband mellan olika tidsperioder
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med /...../ underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra /...../ underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då /...../ underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
enkla och till viss del enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl välutvecklade och väl
Eleven kan föra /...../ underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett /...../ fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl