👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartiklar

Skapad 2017-12-05 09:16 i Sturegymnasiet Halmstad
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Läs debattartiklar, förstå formen och producera en egen.

Innehåll

Debattartikel

Syfte

·       formulera sig i skrift

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·       följa språkliga normer

 

Konkretisering av kunskapskraven

·       Du kan skriva olika slags texter (debattartikel) där du visar att du kan variera ditt språk genom att t ex ha olika inledningar på dina meningar och använda synonymer och på ett enkelt sätt binda ihop din text (hur du formulerar dina meningar). Du visar att du kan anpassa din text till texttyp (debattartikel), språkliga normer (skiljetecken och stavning) och strukturer (ordföljd).

 

Centralt innehåll

 

·       Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

·       Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

·       Redigering och disposition av texter med hjälp av IPad eller dator.

·       Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

 

 


Bedömning

Du kommer att bedömas enligt matrisen.

 

Genomförande

 

Vi läser debattartiklar tillsammans och du får lära dig hur man bygger upp en debattartikel och viktiga saker att tänka på när man skriver den. 

 

 

Hur ska jag göra?

 

Du kommer att få läsa några debattartiklar om olika ämnen.

  • Bestäm dig för ett ämne som du känner dig engagerad i och kom på en tes som du vill driva och skapa opinion kring. Till exempel "Tillåt dödhjälp" eller "Bygg bostadsområden som alla kan trivas i".
  • Försök att  hitta tre sakargument som stöder din tes (använd Internet, TV-program, tidningar m m) och ha gärna med motargument som  du också besvarar i din text.
  • Börja skriva din debattartikel och följ mallen för hur den ska läggas upp.
  • Glöm inte att du ska källhänvisa i din debattartikel

Uppgifter

  • Skriv en egen debattartikel

Matriser

Sv SvA
Skriva debattartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår. Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, behandlar ämnet på ett enkelt sätt.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt. Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt, t ex genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt. Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t ex genom nyanserad bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, t ex är det lätt att följa då du binder samman fakta, argument och referat. Texten har en struktur som passar en debattartikel, t ex att du använder rubrik, ingress, inledning med bakgrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt avslutning med uppmaning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv rubrik, ingress, argumenterande del och avslutning som passar debattartikel.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel, t ex med formellt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Muntlig presentation
Du klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.