👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med Olweus i förskoleklass

Skapad 2017-12-05 09:35 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola F
Med hjälp av kompisböckerna och kompisbilderna ska vi samtala med barnen kring hur de kan vara bra kompisar, hur de ska förhålla sig till andra,hantera sina känslor och vad det innebär att vara en del av en grupp.

Innehåll

   Mål: 

Förskoleklassen ska sträva efter att varje barn utvecklar
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
  hjälpa andra,
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman
  och livsfrågor i vardagen,
• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund
  och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
  läggning eller funktionsnedsättning,
  utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Syfte:

Vi vill att barnen ska bli bra kompisar, kunna samarbeta, lyssna på varandra och komma överens, sprida glädje, hantera sina känslor t.ex. lugna ner sig när man blir arg, lösa konflikter m.m.

Vad ska vi göra?

Med hjälp av kompisböckerna och kompisbilderna ska vi samtala med barnen kring hur man kan vara en bra kompis, hur man ska förhålla sig till andra,hantera sina känslor och vad det innebär att vara en del av en grupp.

Metod

  • Läsa böcker " En liten kompis bok" av Linda Palm och samtala kring bilder och texter i böckerna t.ex. om  hur man är en bra kompis och om olika känslor 
  • Använda sång, ramsor,lekar och samarbetsövningar för att hjälpa barnen att bli bra kompisar
  • Tillsammans med barnen reflektera över dagliga situationer t.ex. hur vi bemöter varandra.
  • Tillsammans med barnen kommer vi överens om gemensamma trivselregler och ger barnen verktyg för att hantera konfliktsituationer t.ex. stophanden.

Lärmiljöer

Kompisböckerna är tillgängliga för barnen, kompiskorten är synliga och används regelbundet,pedagogerna är bra förebilder, tydlig miljö -lätt för barnen att sortera material och hålla ordning.

 Utvärdering

Levande verksamhetsplan, dokumentation och reflektion med barnen 

Forskning / Beprövad erfarenhet

 Varje berättelse är kopplad till en artikel ur Barnkonventionen som blir belyst ur ett barnperspektiv.