👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 ht

Skapad 2017-12-05 12:48 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Åk 4 höstterminen. Läromedel Champion 4 samt inslag av annat material.
Grundskola 4 Engelska
Vi arbetar under höstterminen med grunderna i det engelska språket med hjälp av läromedlet Champion 4. Vi arbetar med ämnesområden såsom siffror, färger, intressen, djur, kunna hälsa på engelska, presentera dig och din familj m.m. Det tränar vi genom att arbeta med texter, träna glosor och grammatik. Vi gör också prat- ,hör-, och skrivövningar.

Innehåll

Engelska

I undervisningen i ämnet engelska ska elever utveckla kunskaper i engelska språket. Det innebär att eleven utvecklar sin förmåga att kommunicera med andra samt att förstå talad och skriven engelska. Eleven ska utveckla tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Undervisning och arbetsform:

Vi använder oss av läromedlet Champion 4. Eleverna har varsin textbok. Vi arbetar ofta med ett kapitel i veckan. Vi läser texter på engelska, översätter dem till svenska, samtalar om texterna, tränar på uttal. Vi arbetar också med glosor för att eleverna ska utveckla ett större ordförråd. Vi ser på kortare filmer och klipp på engelska och samtalar om det vi sett.

Vi arbetar med ämnesområden såsom siffror och tal (kunna dem och räkna på engelska), färger, kläder, intressen, alfabetet, veckodagar, månader, djur, hälsningsfraser, börja och avsluta ett samtal, presentera dig och din familj, enklare beskrivningar, gå och handla, ställa frågor och svara m.m. Det här tränar vi genom att göra olika övningar (prata, läsa, skriva), sjunga sånger och andra praktiska övningar.

Bedömning:

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • genom att arbeta aktivt under lektioner 
 • genom att du deltar i parsamtal och i grupp.
 • genom att du visar för mig att du förstår innehållet i tydlig talad engelska, exempelvis de muntliga instruktionerna du får av mig på lektionerna
 • genom att ta ansvar för din läxglosor och inlämningsuppgifter.
 • genom att du pratar på engelska på ett begripligt sätt med ord, fraser och meningar
 • genom att du skriver på engelska på ett begripligt sätt med ord, fraser och meningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6