👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 2

Skapad 2017-12-05 13:14 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 2 – 3 Bild
Bild-LPP för år 2

Innehåll

Syfte utifrån Lgr 11

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Så här arbetar vi -utifrån centralt innehåll år 1-3 i Lgr 11

Vi använder bilden för att beskriva och förstärka upplevelser vi varit med om. Vi provar på olika material och tekniker för att upptäcka olika uttryckssätt, t.ex. - svampmålning och kulmålning -och arbete med olika sorters material så som spackel,  färgpennor, vattenfärg och flaskfärger.

Med dessa olika material och tekniker arbetar vi med såväl gemensamma som enskilda uppgifter.

Vi kommer att arbeta med digitala verktyg för att dokumentera vår omgivning och analysera bilderna med bilder från förr.

Så här får du visa vad du lärt

Genom att prova på och delta i olika aktiviteter som analys av slutresultatet på momenten vi genomför.

Detta bedöms

Din förmåga att:  - skapa bilder med hjälp av olika material och tekniker som presenterats.

                            - analysera färgskalor och hur man blandar färg

                            - framställa digitala bilder

                            - analysera nutida bilder med förr.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3