👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Boken" - ett skrivprojekt för år 4-5

Skapad 2017-12-05 14:00 i Herrestadsskolan 4-6 Uddevalla
Skrivprojekt kring boken "Rött hjärta, blå fjäril" av Annika Thor.
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Bild Svenska
Dikter. Berättelser. Låt fantasin flöda för nu ska vi skriva!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska träna på att:

 • kunna skriva olika sorters texter.
 • använda rätt sorts ord och begrepp till de olika texterna.
 • göra bilder som hör ihop med texterna.
 • träna stavning och skrivregler.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

 • skriva en text med personbeskrivningar.
 • skriva en text med miljöbeskrivningar.
 • skriva berättelse med tydligt handling och där alla delarna finns med.
 • skriva brev med datum, hälsningsfras, början, mitt, slut samt avskedsfras.
 • skriva olika typer dikter.
 • skriva faktatext indelad i stycken och med rubriker
 • Måla olika sorts bilder som hör ihop med de olika texterna.


Bedömning:

Det färdiga resultatet bedöms i sin helhet när projektet är avslutat. 

Undervisning och arbetsformer

Projekt BOKEN

Vi  läser högt i BOKEN (titel och författare hemlighålls än så länge). Efter ett antal lästa sidor kommer en skrivuppgift. Denna planeras, skrivs och renskrivs i ditt skrivhäfte innan vi åter läser i BOKEN.
I slutet av projektet sammanställs alla texter och bilder i ditt skrivhäfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6