👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text 2

Skapad 2017-12-05 14:05 i SSO Testskolan (Kungälv) Kungälv
Inom detta område skall eleven öva sin förmåga att se skillnader i textgenrer. Eleverna skall analysera och förstå delarna i argumenterande texter samt själva skriva texter.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vad vill jag säga och till vem? Vårt språk anpassas hela tiden till den situation som vi befinner oss i. Inom detta arbetsområde skall du öva på att läsa, känna igen och skriva argumenterande texter samt förbereda och genomföra en debatt.

Innehåll

Vad skall jag lära mig?

Under denna period  ska du öka din kunskap om textgenren argumenterande texter, exempel på sådana texter och sammanlänkande ord utmärkta för denna typ av texter. Du skall också öva på att skriva egna argumenterande texter samt uttrycka argument muntligt. 

 

Arbetssätt

På lektionerna kommer du att läsa olika slags argumenterande texter, öva på att hitta argument i texter,  skriva egna argument och motargument, samt skriva en egen argumenterande text om valfritt ämne. Vi kommer även öva på att debattera och uttrycka åsikter och argument muntligt. Du skall efter arbetsområdet vara bekant med orden: argument, motargument, tes debet och replik. Du får arbetsmaterial via "Klassrum".

 

Bedömning
Du kommer att bedömas utifrån ett individuellt skriftligt arbete och resultat i prov som sker 5 december.

Se bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Argumenterande tekst

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Innehåll
Din egen åsikt framgår delvis i texten. Din text innehåller en tes. Din text innehåller delvis relevanta argument.
Din egen åsikt framgår i texten. Din text innehåller tydlig tes. Din text Innehåller relevanta argument.
Din egen åsikt framgår tydligt i texten. Din text innehåller tydlig tes kopplad till din åsikt. Din text innehåller relevanta argument, motargument kopplade till din åsikt,
Struktur
Din text har struktur som är delvis anpassad texttypen.
Din text har tydlig struktur som är anpassad texttypen.
Din text har genomtänkt och tydlig struktur som är anpassad texttypen.
Sammanhang
Dina uttryck och bindeord fungerar i textens sammanhang.
Dina uttryck, bindeord och orsaksbindeord fungerar i textens sammanhang.
Dina uttryck, bindeord, orsaksbindeord och utvärderande ord fungerar i textens sammanhang.
Ordförråd
Du använder delvis ord anpassade till textens typ.
Du använder ord anpassade till textens typ
Du använder även specifika ord för textens ämne.
Meningsbyggnad
Du använder korta meningar med enkel ordföljd.
Du varierar meningarnas längd och ordföljd.
Du varierar meningarnas längd och ordföljd utifrån syfte och samma
Skrivregler
Du har vissa stavfel som inte påverkar förståelsen av texten.
Du har få stavfel.
Du har ytterst få stavfel.
Helhets bedömning
Din text innehåller en tes och delvis relevanta argument. Din åsikt saknas i en del av texten. T.ex. punkt 1 markerad med blåpenna. Du söker och använder information från en källa.
Din åsikt framgår i texten. Din text visar att du förstår gengers mönster. Din text visar att du har utvecklat skriftspråket gällande skrivregler. Du söker och väljer relevant information från flera källor.
Din texts Innehåll, struktur och språk samspelar väl. Din text visar att du har välutvecklat skriftspråk gällande skrivregler. Du söker och väljer relevant information från flera, trovärdiga källor.
Ny aspekt
.Du ställer frågor och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs till viss del framåt.
Du ställer frågor och framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt.
Du ställer frågor och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt och även fördjupas.