Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text, sex och samlevnad

Skapad 2017-12-05 14:38 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I Sverige har vi yttrande frihet, vi får alltså säga vad vi tycker. Det är en demokratisk rättighet som vi ska vara rädda om. Därför ska vi nu skriva en argumenterande text. Detta arbete är ett samarbete med NO.

Innehåll

Argumenterande text 

Vi ska nu under några veckor jobba med att skriva en argumenterande text. Alla har vi åsikter om saker och ting. Syftet med en argumenterande text (eller tal) är att övertyga andra. Till din hjälp har du en 

 • TES:  en tes är din åsikt, det du tycker. Det kan t ex vara Alla elever borde få en egen dator. 

 • ARGUMENT:  argument är det du använder för att bevisa att du har rätt. Argumenten talar om varför du tycker som du gör. T ex  

 • Elever med annat modersmål kan använda digitala ordlistor.  

 • Skolan kan köpa in digitala läromedel istället för böcker som blir förstörda och som kanske tappas bort. 

 

Innan du börjar skriva ska du: 

 • Bestäm din tes 

 • Samla argument som stöder din tes, din åsikt 

 • Välj ut de tre bästa argumenten 

 • Tänk ut ett motargument och hur du ska bemöta det 

 

Disposition: 

Inledning:  Inled med en bakgrundsbeskrivning. Det betyder att du ska skriva och berätta hur det ser ut just nu med det som du ska skriva om. Beskriv vad som är problemet. Vad är orsakerna till problemet? Hur har det uppstått? Varför är ditt problem viktigt att diskutera? Väck läsarens intresse! 

Huvudtext: Här ska du skriva klart och tydligt om vad du vill ändra på och varför! Här ger du läsaren dina åsikter. Ta ställning för eller emot. Hur är du själv berörd av problemet? Har du egna erfarenheter av det? Vad tror du händer om det inte blir någon ändring påproblemet? Försök att påverka läsaren! 

Motargument: Här beskriver du motståndarens åsikt. Visa förståelse. Inga personangrepp! 

Argument mot motargument: Här ska du försvara din åsikt och övertyga läsaren om att dina argument håller!  De måste styrkas av fakta och resonemang. Denna del a texten ska vara helt objektiv. Det betyder att du bara ska presentera fakta INTE dina personliga åsikter. Vilka fakta finns? Ifrågasätt din motståndare med bevis i form av statistik, expertis, media osv. Glöm inte att ange källan till din referens! 

Avslutning: Här sammanfattar du dina argument och drar slutsatser. Nu får du lov att komma med dina egna åsikter och ge förslag på en lösning på problemet. 

 

Sist, på en egen sida skriver du vilka källor du har använt!!! 

 

Den här uppgiften är ett samarbete med NO, sex och samlevnad. Du får välja att skriva och argumentera om ett av följande områden: 

 • Samlevnadsfrågor: allas rätt till kärlek vare sig man är heterosexuell, homosexuell, bisexuell, transsexuell... 

 • Vems ansvar är det att se till att det inte blir något barn om mna har sex? Motivera/ förklara respekt och kärlek, vad innebär det? 

 • Otillåten sex: våldtäkt, incest, pedofili, tidelag 

 • Abort: Vi har fri abort i Sverige, kvinnan bestämmer under de första 18 veckorna om hon ska födas barnet eller inte. Aborten bör göras under de 12 första veckorna. Mellan 12:e veckan och 18:e veckan måste kvinnan prat med en kurator. Efter 18:e veckan krävs ett specialtillstånd. 

Begrepp att känna till och som måste finnas med i din text. Naturligtvis bara om de hör hemma i din text! 

Sexualitet                                                   omskärelse 

Identitet                                                      jämställdhet 

Relationer                                                  pubertet 

Kärlek                                                        heterosexuell 

Homosexuell                                             bisexuell 

Transsexuell                                             könsorgan 

Menstruation                                            menstruationscykel    

Onani                                                       samlag 

Våldtäkt                                                   orgasm                                               

Pedofili                                                    incest 

Preventivmedel                                        tidelag 

Befruktning                                             STD – sexuellt överförbara sjukdomar  

Förlossning                                              fosterundersökning   

Graviditetstest                                         abort 

 

Du ska skriva minst en A4-sida. Du ska skriva i Office 365, Word. Teckenstorlek Times new roman 12. 

Innan du börjar skriva ska du namnge dokumentet "Argumenterande text, ditt namn". Dela dokumentet med Eva Lindström.  

 

Lämna in ditt arbete senast fredag 19 januari, vecka 3 

 

 

Matriser

SvA
SVA grundmatris

E
C
A
Skriva texter och berättande texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Samtala & diskutera
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnes-relaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardags-relaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: