👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Welcome to New York City (English)

Skapad 2017-12-05 16:48 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 6 Engelska
"Welcome to New York City". Book: Wings green 6.

Innehåll

Section two 

FROM V50

texterna "Welcome to New York" s. 28-29 och "Simon's diary entry" s 30-31 

 Texterna "Simon meets Roz" och "Happy families" 
 Texterna "Simon meets Auntie Anna"  
 Texterna "Send me a postcard" och "An email from Simon's brother 
 
Texterna "A day to remember" och "The statue of liberty" 
Sammanfatta   

Uppgifter

  • A postcard fron New York

  • An email from Anson (reading)

Matriser

En
NEW YORK, ÅK6

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt med en viss röd tråd.
Du skriver enkelt och relativt sammanhängande med en röd tråd samt i någon mån anpassat till syftet.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser och visar att du förstår det mest väsentliga innehållet i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår såväl helheten som väsentliga detaljer i enkla texter inom olika genrer.
Kännedom om språkområde/realia
* reflektera över livs- villkor, samhälls- frågor och kulturella företeelser
Du berättar lite om någon/några traditioner och levnadssätt samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du berättar om någon/några traditioner och levnadssätt samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.
Du diskuterar olika livsvillkor samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter.