👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism-nästan som trolleri

Skapad 2017-12-05 17:36 i Klockebacksskolan Karlshamn
Hur fungerar en magnet? Varför är vissa föremål magnetiska? Vad kan man använda en magnet till?
Grundskola 6 Fysik
Hur fungerar en magnet? Varför är vissa föremål magnetiska? Vad kan man använda en magnet till?

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Du kommer att lära dig mer om:

 • Vad är en magnet?
 • Att magneters olika poler dras till varandra (attraherar) och lika poler stöter bort varandra (repellerar)
 • Vilka ämnen som fastnar på en magnet
 • Vad naturliga magneter, permanenta magneter och elektromagneter är
 • Hur magneter kan användas
 • Hur en kompass fungerar
 • Hur upptäckten av magneter har påverkat människans levnadsvilkor

Arbetssätt / Undervisning

Du utvecklar dina förmågor genom att:

 • delta i genomgångar och diskussioner
 • läsa faktatexter i läromedlet "PULS Fysik och kemi"
 • göra arbetsblad och svara på frågor kopplade till innehållet
 • titta på filmer
 • planera, genomföra och dokumentera försök (undersökningar)

 

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta på lektionerna i samtal och diskussioner
 • använda information/fakta du får ta del av
 • planera, genomföra och dokumentera experiment (undersökningar)
 • göra jämförelser och resonera kring olika resultat i experimenten (undersökningarna)
 • berätta om magnetism och vad den används till
 • använda fysikens ord och begrepp inom magnetism
 • berätta om hur magneter påverkat människans levnadsvillkor

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Betygsmatris: Fysik

På väg
E
C
A
Samtala och diskutera
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett mycket bra sätt.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Fysikaliska samband
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om elektriska kretsar, magneter rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Upptäckter
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.