👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande texter

Skapad 2017-12-05 18:39 i Långareds skola Alingsås
Skrivprocess kring berättande texter. Vi kommer att träna på olika sätt att komma igång med skrivandet samt med textbearbetning utifrån kamratrespons.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under det här arbetsområdet kommer du att utveckla din förmåga att skriva berättelser så att de har en röd tråd och är intressanta/roliga för andra att läsa. När man skriver berättelser gör man det på ett speciellt sätt med ett språk som skiljer sig från till exempel faktatexter. Det kommer vi att gå igenom steg för steg under perioden.

Innehåll

Ämne: Skriva berättande texter

Arbetsområde:

Under det här arbetsområdet kommer du att utveckla din förmåga att skriva berättelser så att de har en röd tråd och är intressanta/roliga för andra att läsa.

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att..

 • Skriva texter på datorn eller för hand.
 • Skriva berättelser med en tydlig röd tråd (inledning, handling och avslutning)
 • Stava vanligt förekommande ord.

 • Skriva meningar med korrekt meningsbyggnad och skiljetecken.

 • Bearbeta egna texter utifrån andras respons.

 • Ge omdömen om både kamraternas och dina egna texter.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • skriva berättelser på dator eller för hand
 • skriva  berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning
 • skriva med korrekt meningsbyggnad och skiljetecken 
 • kunna stava vanligt förekommande ord 
 • utifrån respons bearbeta dina texter
 • ge omdömen om andras och egna texter.

Undervisning:

En berättelse behöver skrivas om några gånger för att bli riktigt bra. Du kommer att utveckla din förmåga att utifrån andras respons om din text ändra den så att den blir bättre och tydligare. Du kommer även att utveckla din förmåga att ge respons på ett kamratligt sätt.

Förutom ett bra innehåll i berättelsen blir den lättare att läsa om språket är rätt skrivet. Du kommer att utveckla din förmåga att skriva en berättelse med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. 

Du kommer att få träna på att skriva berättande texter utifrån följande arbetsschema:

 1. Komma igång (t.ex. tankekarta)
 2. Skriva en kladd, ett utkast
 3. Få hjälp med texten (kamratrespons)
 4. Arbeta vidare med innehållet
 5. Skriv rent och läs upp (för en liten grupp eller för hela klassen)

(Vi börjar med att göra nya moment tillsammans i gruppen och sedan arbetar vi enskilt utifrån arbetsschemat.)

Innan ni börjar skriva kommer vi också att:

 • Prata om och ge varandra tips på hur man kan komma igång med sitt skrivande.
 • Läsa olika berättelser av författare.
 • Vi kommer att diskutera hur språkliga strukturer påverkar texternas innehåll.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Svenska - skriva berättande texter

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
F
Uppfyller ej kunskapskravet
E
C
A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med **begripligt** innehåll och **i huvudsak fungerande** struktur samt **viss** språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt tydligt** innehåll och **relativt väl fungerande** struktur samt **förhållandevis god** språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med **tydligt** innehåll och **väl fungerande** struktur samt **god** språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **viss säkerhet**.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **relativt god säkerhet**.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med **god säkerhet**.
Röd tråd
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla gestaltande beskrivningar** och **enkel handling**.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade gestaltande beskrivningar** och **utvecklad handling**.
De berättande texter eleven skriver innehåller **välutvecklade gestaltande beskrivningar** och **välutvecklad handling**.
Textbearbetning
Dessutom kan eleven ge **enkla omdömen** om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **i huvudsak fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven ge **utvecklade omdömen** om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **relativt väl fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven ge **välutvecklade** omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett **väl fungerande** sätt.