Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Proportioner

Skapad 2017-12-05 20:43 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 9 Bild
Vi arbetar med kroppens och ansiktets proportioner. Eleverna får göra en parafras av Mona Lisa samt rita av en idrottsman/kvinna.

Innehåll

Undervisningen

I undervisning kommer du att lära dig om ansiktets och kroppens proportioner.
Du får skapa en parafras av Mona Lisa och får veta vem som målade det samt
varför det blev världens mest kända konstverk.

I undervisningen kommer vi att öva på att rita med rätt proportioner. 

Läraren går igenom kroppens proportioner och tillsammans ritar vi upp kroppen. sedan ritar eleven
av en bild av en idrottsman/kvinna, skissar upp kroppen som en streckgubbe, tittar på kroppsdelarnas olika
riktningar, när dessa ser ut att överensstämma med bilden av idrottaren då fortsätter eleven att rita mer utförligt
på kroppen, armar, ben och detaljer.

Läraren går igenom ansiktets proportioner och tillsammans ritar vi ett ansikte. Sedan får eleverna rita ett självporträtt.
Eleverna skapar en parafras, dvs. de målar av konstverket Mona Lisa och lägger till något eget i bilden. 
Eleven blandar sitt självporträtt, sina intressen år 2019 med år 1500 då Leonardo Da Vinci målade porträttet av Mona Lisa.
Bilden görs i valfri teknik ex. blyerts, akvarell eller färgpennor.

Bedömning

Du kommer utveckla din förmåga...

att framställa bilder med olika tekniker. 
att utveckla och att skapa nya idéer utifrån äldre konstverk.
att lära dig olika begrepp som, parafras, proportioner, porträtt, självporträtt, luftperspektiv,

 

Följande kommer att bedömas

Se matris!

Uppgifter

Matriser

Bl
Bild kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: