👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3-6A_åk 3-6 Färglära

Skapad 2017-12-05 20:53 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundsärskola 3 – 6 Bild
Nu ska du få veta hur färger fungerar, hur man blandar dem och vilka man måste ha för att kunna blanda. Du ska också träna på att göra en bild tydligare genom att använda kontraster

Innehåll

Mål

Målet är att:

Veta vilka färger som är primär och sekundär färger   

Veta hur man blandar dem.

Veta vilka färger som är varma och vilka som är kalla.

Arbetets innehåll

Träna på blanda primär färger så du får en sekundär färg
primärfärg+primärfärg=sekundärfärg

gul+röd = orange
röd+blå = lila
Blå+gul = grön

Använda varma och kalla färger för att göra din bild tydligare

Bland nyanser och prova

Arbetssätt och redovisningsform

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

INTRODUKTION
- av arbetsuppgiften (läraren)

UPPGIFT - TECKNA ETT PORTRÄTT
Du som elev ska göra följande;

1. Primärfärger
Måla gul röd och blå i din färgcirkel

2. Sekundärfärger
Blanda två primärfärger och få en ny färg, en sekundär färg, måla det mellan de två primärfärger du blandat. Fortsätt så färgcirkeln runt

3. Måla
Välj en djurbild och träna på att måla så att djuret syns tydligt. Välj varma och kalla färger. Ska ditt djur vara i varma färger så ska bakgrunden vara i kalla färger. måla och blanda många färger

BEGREPP

Primärfärg, sekundärfärg, varm och kall färg, 

 
 

 

Reflektion

Vad gick bra i denna uppgift? Varför

Vad ska du förbättra? Hur?

Matriser

Bl
J_BILD åk 1-6, Grundsärskolan

Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

Förklaring
Bedömning
Godkänt
Bedömning
-> -> -> -> -> ->
Bedömning
-> -> -> -> -> ->
Berättande bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
du kan göra en bild som berättar en historia
Du skapar: - medverkar i
Du skapar: - delvis fungerande
Du skapar: - väl fungerande

Jämföra och reflektera över bilder,

Förklaring
Bedömning
Godkänt
Bedömning
-> -> -> -> -> ->
Bedömning
-> -> -> -> -> ->

Undersöka bilder och värdera deras syften,

Förklaring
Bedömning
Godkänt
Bedömning
-> -> -> -> -> ->
Bedömning
-> -> -> -> -> ->
Undersökningar
Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha
UNDERSÖKANDE Du undersöker tex reklam eller nyhetsbilder och tönker vad de vill säga budskapet
Du resonerar: - bidrar till
Du resonerar: - enkelt
Du resonerar: - välutvecklat

Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Förklaring
Bedömning
Godkänt
Bedömning
-> -> -> -> -> ->
Bedömning
-> -> -> -> -> ->
Ämnesspecifika ord
Eleven kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten
Du kan använda bildord och uttryck i diskussioner om bilder, material... och i utvärdering av vad du gjort
Du använder: - enstaka ämnesord
Du an­vänder: - några ämnesspecifika ord,
Du använder: - några ämnesspecifika ord,