👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ön - ett skrivprojekt VT-18

Skapad 2017-12-06 06:51 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Du ska under en period skriva en text som handlar om att bli strandsatt på en ö. Varje arbetspass kommer du att skriva olika delar av en berättande text.
Grundskola 6 Svenska
Du befinner dig mitt ovanför Stilla havet. Det är din tredje flight inom loppet av några veckor. Du är trött, men allt har varit lugnt och gått enligt planerna. Tills nu. Det blåser storm och regnet slår mot fönsterrutan och blixtrar lyser upp himlen....

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Ön, är ett skrivprojekt i 5 delar.

Du kommer att arbeta med ett kapitel varje vecka. Inför varje kapitel jobbar vi tillsammans med olika metoder för att strukturera och bygga upp en berättelse. Vid varje kapitel fokuserar vi på olika sätt att skriva, se nedan:

 1. Första delen: Att skriva spännande
 2. Andra delen: Att beskriva miljön
 3. Tredje delen: Att beskriva personer
 4. Fjärde delen: Dramaturgi
 5. Femte delen: Konsten att avsluta

Skrivprojektet löper mellan v.49-v.5.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Du har förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra
Bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.