👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP:Hållbar utveckling, återvinningsmaterial! Paviljongen

Skapad 2017-12-06 08:28 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 3 – 4
Under hösten arbetar vi på vårt fritidshem med tema hållbar utveckling. Vårt utgångspunkt är att komplettera skolans tema och därför valde vi att också arbeta mer praktiskt med detta tema! Vi har bl.a. arbetat med skapande med återvinningsmaterial!

Innehåll

Syfte/mål:

 

Centralt

innehåll:

.

Förståelse:

 

Förmågor:

 

Fritidslärarens förhållningssätt:

 

Att lära sig vikten av ett gemensamt ansvar för t.ex. vår närmiljö! 

Att lära eleverna om återvinning!

Skapa med olika återvinningsmaterial!

 

Se nedan!

 

Eleverna ska få ett förståelse för hur deras val kan bidra till en hållbar utveckling!

"Att skräp inte bara är något man kan slänga i naturen, utan att det också kan bli något nytt!"

 • Sociala förmågor
 • Självuppfattning
 • Analys och problemlösning
 • Konstruera
 • Ämnesövergripande arbete (skola, fritids)
 • delaktighet, inflytande 
 • Empati

Klassisk didaktisk, processorienterad, mognadsorienterad, kaotisk/kreativ

 

 

 

MÅLFOKUS (Vad ska eleven lära sig, förmå och förstå?)

 

UTVÄRDERING (Hur vet vi att vi eleverna lärde sig det som vi avsåg?)

Utvärdering:

 

Utvärderingssätt:

 

Dokumentation:

 

 • hålla rent i vår närmiljö
 • visa hänsyn i naturen
 • källsortering
 • skapande med olika återvinningsmaterial
 • observationer
 • dialog med eleverna och pedagogerna
 • digitala verktyg
 • unikum
 • foton till instagram
 • informationsbrev

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETSPLAN (Hur ska vi genomföra det?)

Aktiviteter:

Lärandemiljö:

 

 Skapande med återvinningsmaterial!

Lokalitet, material, teknik.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -