Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Lekar och fysiska aktiviteter och utevistelse, Röda Stugan

Skapad 2017-12-06 08:35 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3
Under hösten har eleverna fått prova på idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och olika väder. Eleverna får själv initiera, organisera, delta och utvärdera lekar av olika slag.

Innehåll

Syfte/mål:

 

Centralt

innehåll:

.

Förståelse:

 

Förmågor:

 

Fritidslärarens förhållningssätt:

 

Att eleverna ska röra sig allsidigt både utomhus och inomhus. Att eleverna själva ska få leda olika lekar/aktiviteter.

Sedan nedan

Vikten av rörelse, hälsa, vila och rekreation. 

 • Hänsyn
 • Lekens regler
 • Samspel
 • Fantasi
 • Utveckla kreativitet
 • Planera och genomföra
 • Utvärdera 

Närvarande vuxna

 

 

 

MÅLFOKUS (Vad ska eleven lära sig, förmå och förstå?)

 

UTVÄRDERING (Hur vet vi att vi eleverna lärde sig det som vi avsåg?)

Utvärdering:

 

Utvärderingssätt:

 

Dokumentation:

 

Elevens delaktighet i olika sorters lekar utifrån sin förmåga!
 • Observationer
 • Samtal med elever och pedagoger efter aktiviteter
 • Fritidsråd
 • Dokumentation med fotografering
 • Instagram
 • Unikum 

Vad eleverna har lärt sig?

Vilka förmågor eleverna har utvecklat?

Hur vi kan gå vidare?

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETSPLAN (Hur ska vi genomföra det?)

Aktiviteter:

Lärandemiljö:

 

 Gemensamma lekar, inomhus och utomhus. Elev- och vuxenledda lekar. Massage, vila och rekreation. 

Idrottshallen, utomhus inomhus. På sin avdelning!

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: