Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En bild säger mer än tusen ord

Skapad 2017-12-06 09:03 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
En bild kan väcka många funderingar och associationer hos betraktarna och på så sätt tala till oss. Vi kan få information både om förgången tid och vår samtid. I detta arbetsområde ska vi stanna upp och verkligen tänka till samt formulera oss kring några bilder.

Innehåll

En bild säger mer än tusen ord

En bild kan väcka många funderingar och associationer hos betraktaren och på så sätt tala till en. Vi kan få information både om förgången tid och vår samtid. I detta arbetsområde ska vi stanna upp och verkligen tänka till samt formulera oss kring några bilder.

 

När du får en bild framför dig så blunda och ta ett djupt andetag, när du sedan öppnar ögonen så börjar du skriva ner det du ser i bilden. Du koncentrerar dig först på det stora och ser sedan allt fler detaljer.

Punkter till alla bilder

·       Vad fångar ditt intresse?

·       Sätter bilden igång din fantasi? Vad får den dig att tänka på?

·       Vilken känsla skapar bilden hos dig?

·       Vem är fotografen?

·       Vilket är syftet med bilden?

·       Var kan du se bilden?

Titta noga på bilden, bilda dig en åsikt och varför du tror så?

Till alla bilder finns dessutom små skrivuppgifter. Instruktionerna hittar ni på varje bilds baksida. Till den första bilden, en sotig man, väljer ni två av skrivuppgifterna som ni sedan läser upp/berättar om i klassen.

 

Slutuppgift är att ensam/i par genomföra en bildanalys som redovisas muntligt.

Uppgifter

 • Slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
En bild säger mer än tusen ord

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Tolka & resonera om budskap
 • Sv  E 9
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Ny aspekt
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: