👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är allting gjort av

Skapad 2017-12-06 09:14 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Arbetsområdet innehåller läran om grundämnen, atomer, molekyler, kemiska föreningar, kemiska tecken, periodiska systemet och ämnenas egenskaper.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemi Allt omkring oss är gjord av olika ämnen. Kemi är läran om hur de ämnena är blandade och kan blandas så att de bildar nya ämnen. Kemi handlar också om hur man kan skilja olika ämnen åt.

Innehåll

Syfte

Detta arbetsområde utgör den första delen i undervisningen av kemi. Syftet är att ni skall lära er grundläggande kemiska begrepp samt grunderna för laborativt arbete.

Mål för undervisningen

Du kommer bland annat att få möjlighet att lära dig:

Att allt runt oss är gjort av atomer.
Att flera atomer ihop kallas en molekyl.
Om begreppen grundämne och kemisk förening.
Viktiga milstolpar i naturvetenskapens historia.
Begreppet kretslopp.

Att vatten är nödvändigt för allt liv på jorden.
Att vatten är en naturresurs som befinner sig i ständigt kretslopp.
Att vatten och andra ämnen kan ha olika former och egenskaper.

Begreppen fast form, flytande form och gasform.
Att ämnen har olika smältpunkt

Skillnaden mellan blandningar och lösningar.
Hur man skiljer ämnen åt.
Hur man löser fläckar.

Vad är surt och vad är basiskt?
Hur man mäter hur surt något är.
Vad vi har för farliga ämnen hemma.

Hur nya ämnen bildas
Alla atomer finns kvar.
Vad eld är.

 

Så arbetar vi

 • Vi jobbar med "Boken om Fysik och Kemi"
 • Vi har genomgångar av bokens kapitel.
 • Vi jobbar enskilt och i grupp med frågor och uppgifter.
 • Vi kontrollerar att uppgifterna är gjorda och att svaren är korrekta.
 • Vi gör enkla experiment i grupp.
 • Vi har muntliga och skriftliga kunskapskontroller (test eller prov).

Bedömning

Bedömningen av kunskaper och färdigheter utgår från:

 • Visade förmågor, kunskaper och färdigheter i arbete med frågeställningar och laborativa moment.
 • Muntliga och skriftliga kunskapskontroller.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi åk 4

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Kapitel 1
Tankar kring en brasa Vad är allting gjort av? Hur vet man det man vet idag? Olika material Vart tar allting vägen? Gör som forskarna -testa?
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att till viss del ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp (atom, molekyl, grund ämne, kemisk förening). Du kan till viss del berätta om några naturvetenskapliga upptäcker och deras betydelse för människors levnadsvillkor (förstoringsglas, mikroskop)
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med god användning av kemins begrepp (atom, molekyl, grundämne, kemisk förening) Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäcker och deras betydelse för människors levnadsvillkor ( förstoringsglas, mikroskop)
Kapitel 2
Vatten - ett viktigt ämne Vad är vatten egentligen? Vatten finns överallt och i olika former Hur man använde is och ånga förr i tiden Vatten bär både fartyg och småkryp
Du har grundläggande kunskaper om vatten som en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt liv på jorden. Du har grundläggande kunskaper om vattnets olika former: fast flytande och gas. Övergångar mellan olika formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Du har grundläggande kunskaper om hur man använde vatten förr i tiden.
Du har goda kunskaper om vatten som en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt liv på jorden. Du har goda kunskaper om vattnets olika former: fast flytande och gas. Övergångar mellan olika formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Du har goda kunskaper om hur man använde vatten förr i tiden.
Kapitel 3
Fast, flytande eller gas? Titta på ett stearinljus Gaser syns inte Ämnen har olika smältpunkt
Du har grundläggande kunskaper om att alla ämnen oavsett om de är grundämnen eller kemiska föreningar kan uppträda i tre olika former fast form, flytande form eller gasform. Du har grundläggande kunskaper om att det är temperaturen som avgör vilken form ett ämne har.
Du har goda kunskaper om att alla ämnen oavsett om de är grundämnen eller kemiska föreningar kan uppträda i tre olika former fast form, flytande form eller gasform. Du har goda kunskaper om att det är temperaturen som avgör vilken form ett ämne har.
Kapitel 4
Blandningar och lösningar Hemma i köket Hur skiljer man ämnen åt? Många ämnen löser sig i vatten Hur konstnärer blandat till sina färger Konsten att lösa fläckar
Du har grundläggande kunskaper om enkla lösningar och blandningar. Du har grundläggande kunskaper om vad är skillnaden mellan en lösning och en blandning. Du har grundläggande kunskaper om några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar. Du har grundläggande kunskaper om en enkel dokumentation av enkla undersökningar med bilder och enkla skriftliga rapporter.
Du har goda kunskaper om enkla lösningar och blandningar. Du har goda kunskaper om vad är skillnaden mellan en lösning och en blandning. Du har goda kunskaper om några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar. Du har goda kunskaper om en enkel dokumentation av enkla undersökningar med bilder och enkla skriftliga rapporter.
Kapitel 5
Syror och baser Vad är surt? Vad är basiskt? Man kan mäta hur surt något är? Hur blir ett ämne mindre surt?Farliga ämnen hemma Kul att veta från förr och nu Naturen blir surare
Du har grundläggande kunskaper om vissa ytliga skillnader mellan syror och baser, till exempel skillnad i smak. Du har grundläggande kunskaper om hur man kan mäta hur surt något är, vad är en indikator, vad är ph värde. Du har grundläggande kunskaper om varför naturen blir surare. Du har grundläggande kunskaper om hur blir ett ämne mindre surt.
Du har goda kunskaper om vissa ytliga skillnader mellan syror och baser, till exempel skillnad i smak. Du har goda kunskaper om hur man kan mäta hur surt något är, vad är en indikator, vad är ph värde. Du har goda kunskaper om varför naturen blir surare. Du har goda kunskaper om hur blir ett ämne mindre surt.
Ny aspekt
Ny aspekt