👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans och rörelse Läroverket 7-9

Skapad 2017-12-06 09:31 i Läroverket Hudiksvall
Kunskapskrav " dans-, rörelse och träningsprogram till musik" Lgr11
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Arbetsområdet,

I ca 3 veckor, innehåller arbetsmomentet följande arbetsuppgifter:

- Övning på grundsteg

- Skapa egen koreografi

Bedömningen

- Bedömningen kommer ske kontinuerligt, alltså genom hela arbetsområdet.

- Du kommer att bli bedömd enligt de förmågor som visas i matrisen nedan, dvs

Takt, Övergångar mellan olika rörelser, Storleken på dina rörelser, Koordination, och Rumsuppfattning/ Inlevelseförmåga.

Innehåll


Uppgifter

  • Gruppuppgift

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Dans och rörelse Läroverket

Insats
F Utvecklingsområde
Till viss del
E
Relativt Väl
C
Väl
A
Takt
anpassad efter musik och bpm (beats-per-.minute)
Du behöver hjälp med att räkna in takten i musiken och att fortsätta hålla takten genom rörelserna, detta genom att titta på en kamrat eller läraren
Du kan ibland räkna in takten i musiken själv. Du är oftast i takt och du hittar snabbt tillbaka till taken om du tappar den.
Du kan själv räkna in takten och följer takten väl i musiken på egen hand
Rytm/Flyt
(övergångar)
Du behärskar några enstaka övergångar mellan grundstegen/rörelserna i en koreografi
Du har ett någorlunda bra flyt i övergångarna mellan rörelserna i en koreografi
Du har ett bra flyt i övergångarna mellan rörelserna i en koreografi
Rörelsestorlek
Din medvetna storlek, på utförandet av dina rörelser när du dansar
Du dansar och gör rörelserna med en liten rörelsestorlek,
Du dansar med en blandad rörelsestorlek, beroende på hur komplexa ( avancerad) rörelserna är.
Du dansar med ett tydligt och stort kroppsspråk/rörelsestorlek, även vid komplexa rörelser/danssteg
Rörelse och koordniation
Din säkerhet i att utföra dina danssteg samt hur du väljer att röra dig i rummet.
Du sätter enklare grundsteg med benen och kan använda enkla rörelser med armarna,
Du klarar sammansatta steg. Du sätter grundstegen med benen och i stor utsträckning får du med armarna.
Du använder dig av väl koordinerade och "timade" rörelser. Du sätter dina rörelser, grundsteg/avancerade steg, med ben och armar. Du använder dig av hela din kropp i välutvecklad och nyanserat rörelsemönster.
Rumsuppfattning och inlevelse
Ditt sätt att variera dina danssteg i olika riktningsförändringar och uttryckssätt.
Du använder dig av en eller flera riktningsförändringar i rummet samtidigt som du visar en till viss del god inlevelse och känsla för dansen
Du använder dig av rummet, i olika riktningsförändringar och nivåer i dina rörelser. Du visar en relativt god inlevelse och känsla för dansen/stilen
Du använder dig av rummets, i en variation av riktningsförändringar och uttryckssätt samt visar en mycket god inlevelse och känsla för dansen/stilen