Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beräkningar decimaltal och problemlösning

Skapad 2017-12-06 10:06 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Mål för kapitlet

Du kommer att få utveckla kunskaper om: 

 • huvudräkning med tal i decimalform
 • överslagsräkning med tal i decimalform
 • skriftliga räknemetoder med tal i decimalform
 • olika problemlösningsmetoder
 • att formulera egna problem

Undervisning

Du kommer att få:

 • lyssna på genomgångar
 • diskutera (både i grupp och enskilt)
 • arbeta i Koll på matematik
 • arbeta med arbetsblad
 • spela mattespel
 • träna med Bingel

   

Arbetet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

Problemlösning

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet

 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll

 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

 • reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder

Begrepp

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp och restens innebörd vid division, minnessiffra

Metod

 • använda fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning

 • använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform
 • välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer
 • tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriva en räknehändelse till ett uttryck, t.ex. 5*14=70
 • använda likhetstecknet (=) och ungefär lika med (≈) korrekt vid beräkningar
 • formulera egna problemlösningsuppgifter

Kommunikation och resonemang

 • beskriva/redovisa kunskaper om beräkningar med decimaltal och problemlösning med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa

 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat

 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal och problemlösning

 

Begrepp som vi kommer att arbeta med:

överslagsräkning
division
multiplikation
addition
subtraktion
problemlösningsmetoder
ungefär lika med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: