👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA 9 Kap 3 Funktioner och grafer

Skapad 2017-12-06 10:33 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området funktioner och grafer. Det kommer bl.a. handla om koordinatsystem, olika grafer samt använda formler som visar samband.
Grundskola 9 Matematik
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området funktioner och grafer. Det kommer bl.a. handla om koordinatsystem, olika grafer samt att använda formler som visar samband.

Innehåll

Syte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom området funktioner och grafer. Förmågorna som du ska utveckla kan sammanfattas i följande punkter:

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande punkter ur centrala innehållet:

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta kapitel ska du:
1. kunna rita och ange punkter i ett koordinatsystem.
2. kunna avläsa och tolka grafer som visar proportionaliteter och samband med en fast och en rörlig del.
3.  kunna använda formler som visar samband.
4. kunna tolka olika typer av diagram.

Undervisningen

Under arbetet med detta kapitel så kommer du att repetera en del moment samt bekanta dig med nya.
Moment som repeteras är att avläsa och tolka diagram, skriva värdetabeller.
Nya begrepp är koordinatsystem, koordinater, funktioner, linjära funktioner, proportionalitet, samt fördjupade tolkningar av diagram.

Du kommer att rita koordinatsystem och grafer, räkna med miniräknare samt utveckla din förmåga att lösa problem med bekanta och nya begrepp.

Vi kommer att arbeta med detta områdes moment och begrepp genom aktiviteter, genomgångar och diskussioner i helklass.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matte åk 9 Kap 3 "Funktioner och grafer"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beräknings- och lösningsmetoder
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom området med tillfredställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom området med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom området med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du har en viss anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du har en förhållandevis god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du har en god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Matematiskt språk
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.