Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näthandel 1

Skapad 2017-12-06 11:04 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Näthandel
Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster. Ämnet näthandel behandlar näthandel mellan företag och företag, mellan företag och den enskilda kunden samt mellan privatpersoner.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

 

Undervisning - 

Hösten 2017

Arbetar vi med läroboken " Näthandel" med tillhörande arbetsbok.

Påbörjar det gemensamma projektet med Entreprenörskapen.

Påbörjar projektet "skapa hemsida".

 

Våren 2018

Avslutande av läroboken.

Projekten ska redovisas både muntligt och skriftligt. Loggböckerna ska lämnas in.

 

 

Undervisningsmaterial är samlade kompendier från läraren, information från myndigheter och branschorganisationer via internet.

Hjälpmedel för eleverna är anteckningsmaterial såsom klassiskt manuellt via papper och penna, men även digitalt genom att eleverna har Ipads till sin hjälp,  det är även okej att använda egen dator. Program och appar som eleverna använder sig av för att bygga presentationer kan tex vara PowerPoint och Prezi.

Hjälpmedel även för läraren är Ipad, dator, diverse applikationsprogram likt dem ovan men även skolans läroplattform och skolverkets material.

I yrkesrollen ingår att ta ett eget ansvar och handla med omdöme. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att handla på ett etiskt sätt i sin kommande yrkesroll. Eleverna ska vidare utveckla förmågan att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och yrkesrollen. Inom yrkesområdet ska eleverna även kunna diskutera och reflektera kring miljöaspekter och företagets roll i samhället. Genom att arbeta projektinriktat ska elevernas handlingsförmåga och företagsamhet utvecklas. ( Gy2011).

 

Bedömning - Se kopplade uppgifter, varje uppgift bedöms med ett betyg. Ett sammantaget betyg lämnas i slutet av kursen som helhet.

Uppgifter

 • Skapa en hemsida

 • Arbetsboken

 • Muntlig presentation av projekt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och marknadsföring på internet.
  Nät
 • Kunskaper om hur ny teknik används och anpassas till näthandel.
  Nät
 • Kunskaper om hur sociala medier används i marknadsföring.
  Nät
 • Kunskaper om säkerhetsfrågor, betalningssystem samt konsumentens och handelsföretagens rättigheter och skyldigheter när näthandel bedrivs.
  Nät
 • Kunskaper om transportlösningar och miljökonsekvenser vid olika former av varutransporter.
  Nät
 • Förmåga att skapa webbplatser, både med och utan näthandelsalternativ, utifrån en affärsidé.
  Nät
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom näthandel.
  Nät
 • Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
  Nät
 • Förmåga att granska olika affärsmöjligheter, produkter och tjänster utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.
  Nät
 • Centralt innehåll
 • Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet.
  Nät  -
 • Teknikutveckling, till exempel köp via mobiltelefon.
  Nät  -
 • Sociala medier i marknadsföringsyfte.
  Nät  -
 • Målgrupper, konkurrensmedel och kundanpassning.
  Nät  -
 • Marknadsföring på internet.
  Nät  -
 • Betalningssätt och betalningssystem.
  Nät  -
 • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion.
  Nät  -
 • Publiceringsverktyg för webbplatser på internet.
  Nät  -
 • Enkel näthandelsplats på internet, till exempel webbplats med möjlighet för kunden att beställa varor eller tjänster via formulär.
  Nät  -
 • Lagstiftning och säkerhetsfrågor.
  Nät  -
 • Miljöaspekter, transporter och logistik.
  Nät  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: