Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan skapa musik år 3

Skapad 2017-12-06 12:24 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 5 – 6 Musik
Kommer du ihåg?"Ta, Ta-te, Ta-va te-ve" Vad var det? Jo, notvärden. De är grunden i musikskapande när man skriver med penna och papper. Vi ska fortsätta och skriva egna rytmer enskilt eller i grupp.

Innehåll

Syfte:

Du ska:

- lära dig använda notvärden som helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot och sextondelsnot. Hur de låter och ser ut. 

- läsa/klappa/spela i takt samt härma enkla rytmer, rörelser och ljud.

- i grupp/enskilt skapa egna enkla rytmer och sedan skapa melodier som bildar en komposition (låt).

Så här arbetar vi

Vi kommer repetera notvärden, taktart, takter, puls, tempo, nytt blir notsystem, stamtoner och olika klaver.

Vi kommer först att läsa/klappa rytmer med ta och tate-systemet tillsammans.

Sedan delar vi in oss i grupper/enskilt och skapa rytmer som man skriver ner när man är nöjd.

Nu är det dags för spela på klangspel. Man väljer ut toner som man tycker  passar till notvärdena man skrivit.

När man är klar övar man på det man komponerat och vi redovisar genom att spelar upp för varandra eller för musikläraren. vill man så kan man på dokumentera på I-pad. 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att aktivt delta i undervisningen och hålla fokus på att göra de aktiviteter som tillges. Du ska också vara delaktig i skapandet av rytmkompositionen. 

 

Uppgifter

 • Skapa melodi år 3

 • Skapa rytm och melodi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: