👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelskolan, svenska , år 7

Skapad 2017-12-06 12:36 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
I ämnet svenska kommer ni att få läsa och skriva olika slags texter. Ni kommer även att öva på att tala inför en grupp, d v s hålla föredrag.

Innehåll

                                                                                                                                                                                                                                                    

Syfte

Syftet med ämnet svenska är att utveckla sin förmåga att läsa, skriva och tala, för att få ett rikt och varierat språk, vilket är viktigt för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang och skilda syften. Det kan sammanfattas enligt nedanstående:

 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll 7-9

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang,
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag,
 • olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter,
 • språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar,
 • ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse,
 • språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken,
 • att leda samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts,
 • muntliga presentationer. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

 

Konkretiserade mål

 • Målet är att du ska utveckla din förmåga att läsa, förstå och kunna diskutera olika texter. Du ska också utveckla förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt så att de som lyssnar eller läser ditt material ska förstå vad du menar, det vill säga att du har anpassat texten eller redovisningen till dem.

 

Undervisning

På lektionerna kommer du att arbeta med följande:

 

 • Läsa skönlitteratur och andra texter och reflektera över innehåll,
 • läsförståelseövningar,
 • skriva olika slags texter,
 • muntliga redovisningar,
 • diskussioner,
 • ordförståelse,
 • ordklasser och satsdelar.

 

Bedömning

Under terminens gång kommer du att bedömas utifrån din förmåga att:

 

 • läsa, förstå och analysera texter,
 • uttrycka dig i skrift och anpassa texten utifrån mottagaren,
 • planera och genomföra muntliga redovisningar,
 • vara aktiv i diskussioner.