👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra grannländer i Norden, år 7

Skapad 2017-12-06 13:06 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Nordens geografi
Grundskola 7 Geografi
Norden är ett spännande område som berör oss direkt eftersom vi bor här. Hur ser det ut i de olika länderna i Norden? Du ska välja ett land och göra en broschyr som tar fram det viktigaste och roligaste om just "ditt" land.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Lära sig mer om Nordens länder och se skillnader och likheter. Upptäcka mer om länderna i vår närhet.

Målet med arbetsområdet är att kunna redogöra för "ditt" land på ett övertygande sätt

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

Söker fakta och berättar med egna
Arbetar på lektionerna
Använder dator, faktaböcker och kartbok

 

 

Bedömning

Arbetet med broschyren och det färdiga resultatet.
Jämförelser med Sverige
Diskuterar om t. ex. Varför landets produktion ser ut som den gör? Har landet förändrats över tid? m.m.

Arbetsgång

Du ska göra en broschyr om det land som du valt.
I broschyren ska följande finnas:

 • Framsida med namnet och flagga (sid 1)
 • Dina egna ord om arbetet och vad som är bra med landet (sid 2)
 • Innehållsförteckning med sidhänvisningar (sid 3)
 • Fakta om landet: språk, invånare, area mm. med bilder (sid 4-5)
 • Fakta om de tre största städerna (sid 6-7)
 • Karta på landet med fem största städerna och högsta bergen utritade. Även landets största sjöar och hav (även omkring landet).(sid 8)
 • Produktion: vad produceras i landet, text med bilder. (sid 9)
 • Väder, temperatur och nederbörd i januari och juli med diagram (sid 10)
 • Vad kan man göra i landet? Minst 5 aktiviteter som är typiska för landet. (sid 11)
 • Typiska maträtter i landet. (sid 12)
 • 10 typiska ord på deras språk (sid.12)
 • Sporter som är typiska för landet med kända utövare. (sid.13)
 • Berätta om något från landets historia som har fått stor betydelse för landet.  Berätta också varför du har valt just denna händelse eller tidsperiod (sid 14-15)
 • Rita en snygg baksida som är typiskt för landet. (sid 16)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9