👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering Argumentation Entreprenörskap och företagande

Skapad 2017-12-06 13:14 i Campus Futura Gy Tanum
Entreprenörskap och företagande.
Gymnasieskola Företagsekonomi
Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation. Försäljningsteknik och argumentation. Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning. Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut. Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

 

Undervisning - 

 

Vecka 9 Argumentationsuppgift på lektionstid 

Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred. Med hjälp av övningarna kan du effektivt starta en diskussion och involvera alla deltagarna i den.

Vi kommer att fokusera på frågor inom områden som företagande berör mest och hur de sätts i förhållandet till ovan nämnda frågeställningar. Såsom begreppen heder och ärlighet. Eleverna kommer att i del 1 få om de vill ( de behöver inte) svara utefter sina personliga åsikter genom att ställa sig i en del av klassrummet för att visa om de är för eller emot lärarens påstående. I del 2 av övningen får eleverna påstådda argument från läraren om vilken åsikt de ska förespråka i samtalet samtidigt som de sitter emot en annan elev som har fått motargumentet för frågan utav läraren.

 

 

Några saker som är bra att tänka på när man leder värderingsövningar är:

Uppmuntra deltagarna att göra personliga val.

Var noga med att alla blir respekterade för sin åsikt. Ingen får värdera någon annans åsikt. Däremot får man ställa frågor till varandra.

Det är tillåtet att ändra åsikt under övningens gång.

Var neutral med dina egna åsikter under övningens gång. Efter övningen ska du svara ärligt om någon ställer en fråga till dig.

Det bör vara ett visst tempo! Stanna inte upp för djupare diskussioner.

Om någon fråga är väldigt het och det verkar finnas ett behov av att fortsätta diskutera den kan det vara bra att följa upp den efter övningen.

Försök att ha ögonkontakt med alla men ställ bara frågor till de som vill säga något. Det ska alltid gå att säga ”pass” som deltagare om man inte vill prata.

Om man är många kan det vara bra att först låta deltagarna diskutera i bikupor med de som står i närheten av dem innan men sen öppnar upp i storgrupp. På så vis får alla säga något men behöver inte göra det i storgrupp, som vissa deltagare kan tycka är obekvämt.

Tacka deltagarna för deras deltagande när övningen är avslutad.

Bedömning - Se kopplade uppgifter, varje uppgift bedöms med ett betyg. Ett sammantaget betyg lämnas i slutet av kursen som helhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
  För  -
 • Försäljningsteknik och argumentation.
  För  -
 • Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
  För  -
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
  För  -