👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träna tecken och avläsning

Skapad 2017-12-06 14:56 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Svenskt teckenspråk för hörande
Lär dig teckna och avläsa

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Målet är att du ska kunna teckna vanligt förekommande begrepp och även förstå när andra använder enkelt teckenspråk.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Vårterminen 18.

Genom olika övingar och lekar övar i tecken tillsammans. Du får även träna på att hitta tecken och presentera dem för klassen. 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning sker fortlöpande under kursen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; intressen, vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor.
  Svt  -
 • Vardagsliv och villkor i olika sammanhang där teckenspråk används.
  Svt  -
 • Tydligt svenskt teckenspråk och enkla teckenspråkiga texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via olika medier och i kombination med illustrationer.
  Svt  -
 • Dialoger och samtal.
  Svt  -
 • Berättelser, även i dramatiserad form.
  Svt  -
 • Information och meddelanden, till exempel reklam.
  Svt  -
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande tecken och signaler och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.
  Svt  -
 • Olika sätt att orientera sig i och välja bland teckenspråkiga texter från internet och andra medier.
  Svt  -
 • Grundläggande principer för teckenspråkets gestuella-visuella struktur.
  Svt  -
 • Tecken, icke-manuella signaler och vardagsfraser i de språk eleven möter.
  Svt  -
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar på sammanhängande teckenspråk. Samtal och dialog för kontakt och kommunikation.
  Svt  -
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel bokstavering, omformuleringar, visualisering och frågor.
  Svt  -
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel bokstavering, tecken och icke-manuella signaler.
  Svt  -

Matriser

Svt
Svenskt teckenspråk för hörande 1

Nivå 1
Detta krävs för att du ska få E
Nivå 2
Detta krävs för att du ska få C
Nivå 3
Detta krävs för att du ska få A
Förstå och avläsa
Eleven förstår enkel bokstavering, vanliga tecken och enkla fraser i tydligt tecknat, enkelt språk i lugnt tempo samt i korta, enkla teckenspråkiga texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt tecknat, enkelt språk i lugnt tempo samt i korta, enkla teckenspråkiga texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer, i tydligt tecknat, enkelt språk i lugnt tempo samt i korta, enkla teckenspråkiga texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier vid avläsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet vid reception väljer och använder eleven någon strategi i sin avläsning.
För att underlätta förståelse av innehållet vid reception väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier i sin avläsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet vid reception väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier i sin avläsning.
Hitta och använda teckenspråk
Eleven väljer teckenspråkiga texter av enkel karaktär och från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer teckenspråkiga texter av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer teckenspråkiga texter av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Teckna inför andra
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med bokstavering, enstaka tecken och fraser. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med bokstavering, fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Teckna med andra
I interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med bokstavering, enstaka tecken och enkla fraser. Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med bokstavering, tecken, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med bokstavering, tecken, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Se teckenspråk i samhället
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang där teckenspråk används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang där teckenspråk används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang där teckenspråk används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.