👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEKNIK

Skapad 2017-12-06 14:58 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Du ska få lära dig om teknik i vardagen
Grundskola 4 – 6 Teknik
Teknik är allt det människan skapar för att underlätta för sig i vardagen. Du ska känna till hur några vanliga tekniska föremål fungerar. Få/ha kunskap om att det är olika behov som styr vad vi använder för teknik i vardagen. Vi kommer att titta på film, arbeta med texter och även arbeta praktiskt. Du kommer att få bygga din egen lekplats och använda sig av olika tekniska lösningar.

Innehåll

Följande mål i ämnet teknik ligger till grund för arbetet

Konkretisering av målen:

Dina mål:

När du har arbetat med det här området ska du:

Ha kunskap om att teknik är materiella föremål som vi uppfinner och utvecklar för att underlätta för oss i vardagen.

 Känna till  hur några vanliga tekniska föremål fungerar.

Ha kunskap om att det är olika behov som styr vad vi använder för teknik.

Arbetsformer

Under arbetsområdets gång kommer du arbeta så här:

Självständigt arbete, arbete i par och grupp.

Du kommer deltaga i samtal och diskussioner.

Du kommer få läsa en text och arbeta med uppgifter utifrån den texten om teknik i vardagen.

Du kommer att få se film och delta i diskussioner.

Du kommer att få bygga en lekplats och använda dig av olika tekniska lösningar.

 

Redovisningsform

Vi kommer att ha redovisningar genom att du i grupp berättar vad ni kommit fram till för olika lösningar och svar.

Diskutera ihop vad du kommit fram till när du jobbade med häftet om teknik i vardagen.

Bedömningsmatris

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik i vardagen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Förmågan att använda begrepp
Teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Tk  4-6
Du känner till några begrepp inom ämnet
Du kan kan använda några begrepp inom ämnet
Du förstår och kan använda begrepp i rätt sammanhang inom ämnet
Du kan använda dig av begreppen i olika sammanhang på ett korrekt sätt
Förmågan att förklara
Vad är teknik?
 • Tk  4-6
Du behöver mycket hjälp för att klara detta.
Du behöver lite hjälp för att klara detta .
Du klarar att redogöra själv för detta
Du kan redogöra för sammanhang själv samt visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar
Förmågan att
Kunna ge exempel på för och nackdelar med olika tekniska lösningar
 • Tk  4-6
Du behöver mycket hjälp för att göra detta.
Du kan med lite hjälp förklara/redogöra för detta.
Du klarar att redogöra själv för detta
Du kan redogöra för sammanhang själv samt visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar