👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2017-12-06 15:18 i Oxledsskolan F-6 Partille
Du kommer att arbeta med addition och subtraktion.
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

Ur det Centrala innehållet:

 • Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma 1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma 1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Hur ska vi arbeta?

 • Gruppdiskussioner där vi berättar hur vi tänker och övar på vår förmåga att resonera matematiskt. 
 • Enskilt arbete. 

Hur kommer jag att bedöma dig?

Skolverkets bedömningsstöd, Skolverkets Diamantdiagnoser samt din förmåga att resonera matematiskt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömning

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du kan några vanliga växter.
Mål
Du kan några vanliga djur.
Mål
Du kan sortera och gruppera några vanliga växter och djur.
Mål
Du kan göra enkla undersökningar och observationer i naturen.
Mål
Du kan dokumentera dina observationer och undersökningar
Mål
Du kan samtala om dina dokumentationer med andra.