👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstid, Gustaviansk tid och Karl Johanstid Ht -17

Skapad 2017-12-06 15:58 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 6 Historia
Nu är det slut på Stormaktstidens envälde - en ny era tar vid, som går under namnet Frihetstiden. Därefter träder den Gustavianska tiden in med kulturen i fokus men även ett växande missnöje med hur Sverige styrdes. Vi avslutar med Karl Johanstiden som kännetecknas av fredliga framsteg och en befolkningstillväxt som tar fart.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet:

Du jobbar enligt din planering, tittar på film, jobbar med Utkik historia, diskussionsfrågor samt deltar i samtal och gemensamma diskussioner. Du ska även dramatisera en historisk händelse.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • Hur väl du kan beskriva kultur, samhälle, politik och vardagsliv och se samband mellan olika perioder.
 • Hur väl du kan visa hur någon av utvecklingslinjerna ovan har påverkat vår samtid, och hur du motiverar ditt resonemang.
 • Hur du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • Hur väl du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Arbetsområdet löper mellan v.35-45

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johanstiden

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Tidsperioder
- Utkik; Läsa texter och jobba med uppgifter. - Film med efterföljande diskussioner. - Drama
 • Hi  E 6
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Frihetstiden Gustavianska tiden och Karl Johanstiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Frihetstiden Gustavianska tiden och Karl Johanstiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika Frihetstiden Gustavianska tiden och Karl Johanstiden.
Utvecklingslinjer
- Resonera om skillnader och likheter nu och då. Vilka spår från Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johanstiden kan vi se idag?
 • Hi  E 6
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Historiska begrepp
- Begreppsgenomgångar - Karuselluppgift
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­ stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Levnadsvillkor och handlingar
- Resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar. - Karuselluppgift
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.