Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintermys

Skapad 2017-12-06 18:35 i Heby Förskola Bullerbyn Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vintermys är ett familjemingel där vi tillsammans, barn, vårdnadshavare och pedagoger möts för att avsluta en härlig termin och blicka fram mot en ny.

Innehåll

Bakgrund

En aktivitet som terminsavslutning som inkluderar alla barn och tar hänsyn till kostnadsfri förskola, läroplanen, skollagen samt som är religionsfri. Det är en alternativ aktivitet för det traditionella Luciafirandet, men utan uppträdande, kostnad och fri från ensidigt påverkande av kultur.Syfte

 Berätta om VARFÖR ni ska jobba med detta -

”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller den andra åskådningen”  Läroplanen för förskolan (98/16)

Vi vill skapa en tradition på terminsavslutning som inkluderar alla barn, där alla känner sig sedda och välkomna, som inte kostar pengar eller belyser någon särskild kultur eller religion eller exkluderar någon med annan kultur eller religion. Ett glädjefyllt tillfälle för alla där alla har möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar och behov, på ett för sig självt glädjefyllt sätt.

Mål

Vad är målet med detta - dvs VART ska ni? hur ser det ut när ni är framme?

•Glädjefylld familjemingel

•Anpassa efter varje barns förmågor och förutsättningar

•Barnen bjuder in sina familjer till sin arena 

•Alla är inkluderade och ska känna sig bekväma med att delta på sitt sätt

•Barns inflytande styr aktivitetens riktning

•Alternativ till Luciafirande

•Kostnadsfritt

•Religion- och Kulturfritt

•Samverkan med familjer

Arbetssätt

HUR ska ni komma till målet? beskriv hur ni kommer att ge barnen möjlighet att itveckla de förmågor ni valt.

Förberedelse:

• Bjuda in familjerna

• Barnen väljer sånger som de vill sjunga tillsammans med familjerna.

• Baka tillsammans med barnen 

• Skapa tillsammans med barnen, fritt utan mall för att sedan dekorera avdelningen med våra alster.

• Fokusera på temat vi arbetat med under terminen för att ge familjerna inblick i vår verksamhet.

Vintermys:

• Gemensam sångsamling.

• Fika och Mingelstund tillsammans. 

 

 

Arbetssätt Uppföljning/Utvärdering/Utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: