👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieplan, läsanvisningar gruppC Kurs D

Skapad 2017-12-06 20:05 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Läsanvisningarna utgår från läroboken Språkvägen – för sfi kurs D (2015) av Ulrika Ekblad och Caroline Söderqvist. Material i form av ordlistor, arbetsblad, texter tillkommer.

Innehåll

 

Studieplan

Läsanvisningar

Svenska som andraspråk

Grupp C - kurs D

hösten 2017

IMS, team 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsanvisningarna utgår från läroboken Språkvägen – för sfi kurs D (2015) av Ulrika Ekblad och Caroline Söderqvist. 

 

Material i form av ordlistor, arbetsblad, texter tillkommer. 

 

 

 

Arbetsområde 1 

Insändare

 

 • Vad är typiskt för en insändare? Begrepp. 

 

 • Läs insändaren på s 9. Samtala i par eller grupp med utgångspunkt i frågorna s 6. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt. 

 

 • Ordlista. Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 

 

 • Repetera grammatik – substantiv

 

 • Läs texten på s 10 och besvara frågorna på s 10 – 11. 

 

 • Skriv en egen insändare – uppgift s 11. Se exempeltext insändare s 120. 

 

 • Kapiteltest.

 

 

 

Arbetsområde 2

Lyrik

 

 • Vad är typiskt för lyrik? Begrepp. 

 

 • Läs dikten I folkviseton på s 15. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna på s 14. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.

 

 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 

 

 • Läs faktatexten om Nils Ferlin s 17 och svara på frågorna till texten på s 16. 

 

 • Stilfigurer. Liknelser, metaforer, allitterationer, rim. Gör uppgiften på s 18. 

 

 • Öva dig att associera. Gör övningen på s 19. Skriv en egen dikt med hjälp av orden du associerade till. Inlämning. 

 

 • Repetera grammatik – adjektiv.

 

 • Kapiteltest. 

 

Arbetsområde 3

Blogg

 

 • Vad är typiskt för bloggar? Begrepp.

 

 • Läs bloggen Home away from home på s 23. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna på s 14. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.

 

 • Läsförståelse till bloggen Home away from home.  Besvara frågorna 1 – 6 på s 24. 

 

 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 

 

 • Läs intervjun och svara på frågorna 7 - 8 s 24 – 25

 

 • Repetera grammatik – pronomen
 • Metaforer och idiom

 

 • Skriv en egen blogg. Uppgift ”Blogginlägg” s 25. Se texttyp blogg s 122. Inlämning.

 

 • Kapiteltest.

 

 

Arbetsområde 4

Noveller

 

 • Vad är typiskt för texttypen noveller? Begrepp. 

 

 • Läs novellen När man minst anar på s 35 - 38. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna 1 – 7 på s 34. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.

 

 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 

 

 • Läsförståelse till novellen Vad heter han? Texten får du av din lärare. Läsförståelsefrågor finns på sista bladet.

 

 • Analys. Analysfrågor till novell.

 

 • Repetera grammatik – verb i aktiv och passiv form

 

 • Skriv en fortsättning på novellen, se uppgiften på s 40. Inlämning. 

 

 • Kapiteltest. 

 

Arbetsområde 5

Självbiografi

 

 • Vad är typiskt för självbiografier? Begrepp. 

 

 • Läs självbiografin När jag inte hade nåt, på s 45 – 46. Gör instuderingsfrågorna 1 – 7 på s 47.

 

 • Skriv en sammanfattning av den självbiografiska texten på s 45 – 46. Ta stöd i tankekartan (bilderna på s 43.) 

 

 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 

 

 • Extrauppgift: Läs faktatexten om Ison på s 48 och besvara frågorna på 8 – 13 på s 47. 

 

 • Repetera grammatik: konjunktioner, variera meningarnas längd, arbetsblad som du får på lektionen.

 

 • Skriv en miljöbeskrivning. Uppgift 2 på s 49. Du får även material. 

 

·       Välj en seriefigur. Sök information på nätet. Läs en serietidning/se en film som handlar om din seriefigur. Skriv en biografi om din seriefigur. Inlämning.

 

Skriv i jag-perspektiv

Namn?

Vem skapade mig?

Var bor jag?

Hur ser jag ut?

Vilka egenskaper har jag?

Min familj?

Vad jobbar jag med?

 

 

 

Arbetsområde 6

Faktatexter

 

 • Vad är typiskt för faktatexter?

 

 • Läs faktatexten Wangari Maathai Nobels fredspris 2004, s 75 - 76. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna 1 – 7 på s 74. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.

 

 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 

 

 • Läsförståelse av faktatexten Wangari Maathai Nobels fredspris 2004 på s 75 - 76. Svara på frågorna på 1 – 7 på s 77. 

 

 • Läs faktatexten om Alfred Nobel, s 78 och besvara frågorna 14 – 16 på s 78. 

 

 • Skriv en sammanfattning av faktatexten om Wangari, se uppgift 1 s 79. Inlämning. 

 

 • Skriv en faktatext om en person du beundrar eller tycker är intressant. Se uppgift 2 s 79. Sök information på nätet. Inlämning. 

 

 

 

Arbetsområde 7

Nyhetsartikel

 

 • Vad är typiskt för nyhetsartiklar?

 

 • Läs nyhetsartikel Regeringens middagsmiss på s 53 – 54. Samtala i par eller i grupp med utgångspunkt i frågorna 1 – 5 på s 52. Vid enskilt arbete besvara frågorna skriftligt.

 

 • Ordlista. Översätt orden till eget språk. Förklara orden på svenska, använd synonymer eller meningar där orden ingår. 

 

 • Läsförståelse av nyhetsartikel Regeringens middagsmiss på s 53 – 54.  Svara på frågorna på 1 – 9 på s 55. 

 

 • Undersök nyhetsartiklar med utgångspunkt i frågorna vem? var? vad? när? hur? varför?  Du får material. 

 

 • Skriv en egen fiktiv nyhetsartikel med utgångspunkt i en fabel. Inlämning.

 

 • Kapiteltest.