👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2017-12-06 20:46 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Stormaktstiden
Grundskola 5 SO (år 1-3)
Nu skall du få lära dig om stormaktstiden i Sverige, om kungar och drottningar, häxprocesserna och snapphanar.

Innehåll

Övergripande mål/syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna formar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Undervisningens innehåll

Under dessa veckor kommer du att få:

·       Se filmer med fakta om Stormaktstiden

·       Skriva en enskild text om en viss händelse/viktig person som redovisas digitalt

·       Göra kamratbedömning på en text samt få din text bedömd

·       Testas på dina kunskaper om Stormaktstiden genom ett enskilt, litet test samt diskussion i klassrummet

Kunskapskrav 

·       Känna till några av kungarna/drottningarna som regerade under Stormaktstiden

·       Känna till viktiga landsdelar som Sverige vann under den här tiden och på så sätt förändrade Sverige-kartan

·       Känna till varför området kring Östersjön var så pass viktigt för de olika länderna

·       Känna till hur den svenska staten växte fram.

·       Känna till reformationen, både ur ett makt-perspektiv och ett religions-perspektiv

Matriser

SO
Stormaktstiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1