👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 2 och 3

Skapad 2017-12-06 20:53 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)

Innehåll

Mål

När du slutar i 2:an/3:an ska du kunna:

 • några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • prata om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • beskriva vad några olika material är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • göra enkla fältstudier och enkla undersökningar som handlar om människan samt kraft och rörelse.
 • sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • göra jämförelser mellan egna och andras resultat.
 • dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Innehåll

Vi ska arbeta med:

 • kroppen
 • kraft och rörelse
 • materials egenskaper

 

Arbetssätt

 • Vi läser faktatexter enskilt, i par och i grupp.
 • Vi redovisar/berättar för varandra.
 • Vi diskuterar i par och i grupp.
 • Vi skriver faktatexter enskilt, i par och i grupp
 • Vi tittar på film med efterföljande diskussion.
 • Vi gör enkla experiment och undersökningar.

 

 Redovisning/bedömning

Du visar vad du kan genom att:

 • delta aktivt under genomgångar.
 • göra färdigt dina uppgifter.
 • visa och berätta hur du tänker enskilt och tillsammans med kamrater under par- eller grupparbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3