👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud & ljus - hörsel & syn.

Skapad 2017-12-06 21:35 i Tångaskolan Falkenberg
Vi undersöker ljud och ljus, hörsel och syn.
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Fysik Biologi
Vad är ljud och hur fungerar vår hörsel? Vi reder ut hur ljudet och hörseln fungerar och hänger ihop. Vad är sedan då ljus och hur fungerar ögat? Ännu en fråga som vi söker svar på.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

 •  
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

 •  
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 •  
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 •  
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

 •  
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 •  
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 •  
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 •  
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 •  
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 •  
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Konkretiserade mål

Du ska:

 • kunna förklara hur vår hörsel fungerar
 • kunna förklara hur ögat fungerar
 • veta vad ljud är och hur det uppkommer
 • veta vad ljus är och hur det uppkommer
 • veta något om hörselskador
 • veta något om synskador

Arbetssätt

Vi kommer att genomföra laborationer om ljud och ljus, hörsel och syn. Vi kommer tillsammans läsa texter, diskutera, titta på film och undersöka hur örat och ögat fungerar. Vi skriver korta faktatexter.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • ljudvågor
 • Hertz
 • Decibel
 • ljudkälla
 • lins
 • skugga
 • reflektion
 • ljuskälla

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • vara aktiv på laborationerna
 • delta i diskussioner både i små och stora grupper
 • utföra de uppgifter du får 
 • skriva en kort faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy Bi
Bedömning

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har **grundläggande** kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att **ge exempel på och beskriva** dessa med **viss** användning av fysikens begrepp.
Eleven har **goda** kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att **förklara** och **visa på enkla samband inom** dessa med **relativt god** användning av fysikens begrepp.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att **förklara** och **visa på enkla samband** inom dessa **och något gemensamt drag** med **god** användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har **grundläggande** kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att **ge exempel på och beskriva** dessa med **viss** användning av biologins begrepp.
Eleven har **goda** kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara** och **visa på enkla samband** inom **dessa** med **relativt god** användning av biologins begrepp.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara** och **visa på enkla samband** inom **dessa** och **något gemensamt drag** med **god** användning av biologins begrepp.