👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 7 Sh Medier ASv

Skapad 2017-12-06 21:59 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Hur påverkas vi och vårt samhälle av medier? Hur använder du medier på bästa sätt?

Innehåll

Mål

Du förstår och kan beskriva hur medier fungerar i samhället. I beskrivningarna kan du:

- förklara samband

- använda centrala begrepp som t ex  medier, massmedier, opinion, propaganda m.fl.

.

Genomförande

För att nå målen kommer vi ha genomgångar och övningar på lektionerna. Materialet kommer att bestå av utvalda texter, bilder, filmer som kommer att läggas ut på GAFE.

 

Bedömning

Bedömning kommer att göras under hela kursen med hjälp av kortare skrivuppgifter i slutet på varje lektion. I tabellen nedan ser du de kriterier som används för bedömningen. exempel på sambandsbeskrivningar och begreppsanvändning kommer att tas upp under lektionerna. I slutet av kursen får du två läxor som förhörs skriftligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh SO
Jä ht 17 åk 7 Sh Medeier Asv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara samband
Enkla samband som visar hur medier fungerar i samhället.
Förhållandevis komplexa samband som visar hur medier fungerar i samhället.
Komplexa samband som visar hur medier fungerar i samhället.
Använda centrala begrepp på ett ...
... i huvudsak fungerande sätt.
... på ett relativt väl fungerande sätt.
... på ett väl fungerande sätt.